สาธารณรัฐจีน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สาธารณรัฐจีนเป็นรัฐในเอเชียตะวันออก ปัจจุบันมักเรียก ประเทศไต้หวัน

สาธารณรัฐจีนยังอาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้ไข