สวนโยโยงิ หรือ สวนโยโยกิ (อังกฤษ: Yoyogi Park) เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียว ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฮาราจูกุและศาลเจ้าเมจิ ในแขวงชิบูยะ สังกัด สำนักงานโยธาธิการแห่งนครหลวงโตเกียว

Fountain Yoyogipark.JPG

สวนโยโยงิเคยเป็นบริเวณที่เครื่องบินบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น โดยกัปตันโยชิโตชิ โทกูงาวะ และต่อมาก็กลายเป็นพื้นที่สำหรับเคลื่อนกำลังทหาร ในช่วงหลังสงคราม ได้กลายเป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกัน ต่อมาในปี 1964 ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ อาคารสนามกีฬาได้รับการออกแบบโดยเค็งโซ ทังเงะ และยังคงตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จนกระทั่งปี 1967 บริเวณนี้จึงได้รับการจัดให้เป็นสวนสาธารณะ

ปัจจุบันนี้ สวนโยโยงิเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้พื้นที่ในการเล่นดนตรี หรือแสดงผลงานศิลปะของตนเองได้ ภายในสวนมีถนนสำหรับขี่จักรยาน และมีรถจักรยานให้บริการเช่า

ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ฝ่ายบริหารกรุงโตเกียวได้ประกาศแผนการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดจุคนได้ 100,000 คนขึ้นภายในสวนโยโยงิ แต่เมื่อญี่ปุ่นไม่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นและเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 แผนดังกล่าวได้ถูกล้มเลิกและเปลี่ยนเป็นการพัฒนาสนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติโตเกียวที่มีอยู่เดิมแทน