สวนหนานเหลียน (ภาษาจีน:南蓮園池) คือ สวนจีนแห่งหนึ่งบนเนินเขาไดมอนด์ เขตเกาลูน ฮ่องกง สวนแห่งนี้มีพื้นที่ 3.5 เฮกตาร์ โดยได้รับการออกแบบบนเนินเขาในรูปแบบสวนของราชวงศ์ถัง ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างไม้ หิน ต้นไม้ และน้ำ

ศาลาใจกลางสวนหนานเหลียน
สวนหนานเหลียน

สวนแห่งนี้คือโครงการร่วมกันสำนักชิลิน (Chi Lin Nunnery) และรัฐบาลฮ่องกง[1] และเปิดสู่สาธารณชนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549[2]

อ้างอิง แก้ไข