สมเด็จเจ้าฟ้าไชย

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 25 แห่งอาณาจักรอยุธยาสมัยราชวงศ์ปราสาททอง ทรงครองราชย์ในปี พ.ศ. 2199

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ครองราชย์พ.ศ. 2199 (9 เดือน)
ราชาภิเษกพ.ศ. 2199
ก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ถัดไปสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
ราชวงศ์ราชวงศ์ปราสาททอง
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พระราชสมภพพ.ศ. 2173
สวรรคตพ.ศ. 2199 (26 พรรษา)

พระราชประวัติแก้ไข

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย พระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ 2173 มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์อินทร์ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์อาจเสด็จพระราชสมภพขณะพระราชบิดายังเป็นออกญากลาโหมสุริยวงศ์[1] เมื่อเจ้าฟ้าไชยมีพระชนมายุครบกำหนดโสกันต์แล้ว สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีโสกันต์ในเดือนยี่ ปี พ.ศ. 2175 ที่เกาะบ้านเลน และพระราชทานพระนามใหม่ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าไชย[2][3]

เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระประชวรหนักและเสด็จลงมาประทับที่พระที่นั่งเบญจรัตน์นั้น ทรงพระกรุณามอบราชสมบัติและพระแสงขรรค์ชัยศรีให้เจ้าฟ้าไชย หลังจากนั้น 3 วัน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็เสด็จสวรรคต พระองค์ได้ขึ้นสืบพระราชสันตติวงศ์ต่อในปี พ.ศ. 2199 มีพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าไชย หลังจากครองราชย์ได้ไม่นาน พระศรีสุธรรมราชา พระปิตุลา และพระนารายณ์ พระอนุชาต่างพระมารดา ได้ร่วมกันชิงราชสมบัติ แล้วจับกุมสมเด็จเจ้าฟ้าไชยไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ณ วัดโคกพระยา พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่ได้ 9 เดือน สิริพระชนมายุ 26 พรรษา

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 147
  2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หน้า 273
  3. เล่าเรื่อง...เฉกอะหมัด ต้นสกุลบุนนาค จากเอกสารพิมพ์ดีด ๒๔๘๒, หน้า 48.
บรรณานุกรม
  • พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ (บรรณาธิการ). เล่าเรื่อง...เฉกอะหมัด ต้นสกุลบุนนาค จากเอกสารพิมพ์ดีด ๒๔๘๒. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2553.
  • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553. 800 หน้า. ISBN 978-616-7146-08-9
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554. 264 หน้า. ISBN 978-616-7308-25-8
  • พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค 2. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิมพ์ขึ้นเป็นส่วนพระราชกุศลทานมัยในงานพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสฐสุดา, พระอรรคชายาเธอ กรมขุนอรรควรราชกัญญา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร์ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี. 2455. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
(พ.ศ. 2172 - 2199)
   
พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
(ราชวงศ์ปราสาททอง)

(พ.ศ. 2199)
  สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
(พ.ศ. 2199)