สมเด็จพระราชินีเฮเทปเฮอร์เนบติ

สมเด็จพระราชินีเฮเทปเฮอร์เนบติ เป็นสมเด็จพระราชินีและพระมเหสีแห่งราชวงศ์ที่สามในช่วงราชอาณาจักรเก่าของอียิปต์โบราณ พระองค์เป็นพระมเหสีพระองค์เดียวที่เป็นพระมเหสีของฟาโรห์ฟาโรห์โจเซอร์[1]

เฮเทปเออร์เนบติ
Hetephernebti.png
อาชีพพระมเหสีแห่งอียิปต์
คู่สมรสฟาโรห์โจเซอร์
บุตรไอเนตคาเวส
บิดามารดาฟาโรห์คาเซคเคมวี?
นิมาอัตเทป?
nbtyHtp
Hr
เฮเทปเฮอร์เนบติ
ḥtp-ḥr-nb.tỉ
อักษรไฮเออโรกลีฟ

สมเด็จพระราชินีเฮเทปเฮอร์เนบติทรงอาจะเป็นพระราชธิดาในฟาโรห์คาเซคเคมวีที่พระสูติแต่สมเด็จพระราชินีนิมาอัตเทป ดังนั้นพระองค์ทรงอาจจะเป็นพระขนิฐาหรือพระขนิษฐาต่างมารดากับฟาโรห์โจเซอร์อีกด้วย[2]

สมเด็จพระราชินีเฮเทปเฮอร์เนบติทรงมีพระราชธิดากับพระสวามีทรงพระนามว่า ไอเนตคาเอส ซึ่งได้ปรากฎอยู่ในแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบที่พีระมิดโจเซอร์ที่เมืองซัคคารา และภาพสลักที่เมืองเฮลิโอโพลิส ซึ่งสลักเป็นภาพทั้งสามพระองค์[3]


อ้างอิงแก้ไข

  1. Dodson, Aidan และ Hilton, Dyan (2004). The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05128-3., p.48
  2. Dodson & Hilton, p.48
  3. Dodson & Hilton, pp.46-48