สมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดรแห่งมาดากัสการ์


สมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดรแห่งมาดากัสการ์[1] (อังกฤษ: Queen Rambolamasoandro of Madagascar) พระนามเดิม เจ้าหญิงราโวรามบาโต ทรงเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์ พระองค์เป็นพระธิดาของ ราเบซาคา กับ ราโวลอมบาโต[2] พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพระชายาทั้งสิบสองพระองค์ของพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนา พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจในรัชสมัยของพระโอรสคือ สมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ และพยายามผลักดันให้เจ้าชายราโกโตเบ พระนัดดา ซึ่งเป็นพระโอรสในพระราชธิดาองค์ใหญ่ของพระนางขึ้นครองบัลลังก์ แต่พระองค์ทรงถูกประหารโดยพระสุณิสา คือ สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์ เนื่องจากพระองค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏต่อราชบัลลังก์ของพระนางรานาวาโลนา สถานที่ฝังพระบรมศพของพระองค์นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

สมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดรแห่งมาดากัสการ์

สมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดรแห่งมาดากัสการ์
Rambolamasoandro.jpg
สมเด็จพระราชินีแห่งมาดากัสการ์
ครองราชย์ค.ศ. 1787 - ค.ศ. 1810
รัชกาลถัดไปเจ้าหญิงรามาโว
พระราชสวามีสมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์
พระราชบุตร7 พระองค์
พระนามเดิม
ราโวรามบาโต
ราชวงศ์เมรีนา
พระราชบิดาราเบซาคา
พระราชมารดาราโวลอมบาโต
ประสูติค.ศ. 1767
สวรรคตค.ศ. 1828

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดรแห่งมาดากัสการ์ ถัดไป
-    
สมเด็จพระราชินีแห่งมาดากัสการ์
(ราชวงศ์เมรีนา)

(ค.ศ. 1787 - ค.ศ. 1810)
  เจ้าหญิงรามาโว