ราชอาณาจักรเมรีนา

(เปลี่ยนทางจาก ราชวงศ์เมรีนา)

อาณาจักรเมรีนา (อังกฤษ: Merina Kingdom) คือ อาณาจักรก่อนยุคล่าอาณานิคมในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศมาดากัสการ์ในปัจจุบัน พระมหากษัตริย์แห่งมาดากัสการ์ และ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งมาดากัสการ์ พระอิศริยยศนี้รวมไปถึงกษัตริย์แห่งอาณาจักรเมรีนาที่ซึ่งสามารถรวบรวมแต่ละเผ่าบนเกาะจนเป็นปึกแผ่น โดยในรัชสมัยของแต่ละพระองค์ทรงนำอาณาจักรผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การกวาดล้างชาวตะวันตก การผูกสัมพันธไมตรีกับอังกฤษและผรั่งเศส จนฝรั่งเศสได้ยึดครองมาดากัสการ์และได้ทำการล้มล้างระบอบกษัตริย์ในปี พ.ศ. 2440 ได้เนรเทศสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ไปยังแอลจีเรีย และพระนางเสด็จสวรรคตที่อัลเจียร์ นับเป็นจุดสิ้นสุดของระบอบกษัตริย์ในมาดากัสการ์

ราชอาณาจักรเมรีนา

Fanjakan'Imerina
พ.ศ. 2083–พ.ศ. 2440
ตราแผ่นดินของมาดากัสการ์
ตราแผ่นดิน
คำขวัญ"Tsy adidiko izaho samy irery, fa adidiko izaho sy ianao" (Malagasy)
"มิใช่ความรับผิดชอบเพียงแค่ฉัน แต่เป็นของเรา: ของฉันและของคุณ"
ราชอาณาจักรเมรีนา
ราชอาณาจักรเมรีนา
เมืองหลวงอันตานานารีโว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2336)
ภาษาทั่วไปภาษามาลากาซี
ศาสนา
ความเชื่อมาลากาซี
คริสต์ โปรเตสแตนต์(ตั้งแต่ พ.ศ. 2412)
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
พระมหากษัตริย์ 
• พ.ศ. 2353 – พ.ศ. 2371
พระเจ้าราดามาที่ 1 (พระองค์แรก)
• พ.ศ. 2371 – พ.ศ. 2404
สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1
• พ.ศ. 2404 – พ.ศ. 2406
พระเจ้าราดามาที่ 2
• พ.ศ. 2426 – พ.ศ. 2440
สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 (พระองค์สุดท้าย)
นายกรัฐมนตรี 
• พ.ศ. 2371 – พ.ศ. 2376
อันเดรียมิฮาจา (คนแรก)
• พ.ศ. 2395 – พ.ศ. 2407
ไรนิโวนินาฮิทรินิโอนี
• พ.ศ. 2407 – พ.ศ. 2438
ไรนิไลอาริโวนี
• พ.ศ. 2439 – พ.ศ. 2440
ราซันไจ (คนสุดท้าย)
ประวัติศาสตร์ 
• สถาปนาราชาธิปไตย
พ.ศ. 2083
• สถาปนาอันตานานารีโวเป็นเมืองหลวง
พ.ศ. 2336
• นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์
พ.ศ. 2412
พ.ศ. 2426 – พ.ศ. 2428
พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2440
• ล้มล้างราชาธิปไตยโดยรัฐบาลฝรั่งเศส
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440
ถัดไป
รัฐมาลากาซีในอารักขาของฝรั่งเศส

ดูเพิ่ม

แก้