สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์

สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์ (พระนามแปลว่า "กษัตริย์ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งอิเมรินา") (พ.ศ. 2288 - 2353) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเมรีนาหรือมาดากัสการ์ปัจจุบัน ทรงปกครองอาณาจักรในช่วง พ.ศ. 2330 ถึง 2353 มีพระนามเดิมว่า "รามโบอาซาลามา" หรือ "รามโบอาซาลามาราซากา" พระราชสมภพที่อัมโบฮิมันกา (ทรงเป็นที่รู้จักในพระนาม "นามโปอินา","อิมโบอาซาลามา" และ "นีโอมบาเลฮิเบมันโซ" ซึ่งแปลว่า กระทิงตาใหญ่) เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ริเริ่มการรวบรวมอาณาจักรต่าง ๆ ในมาดากัสการ์ให้มาอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์เมรีนาและทรงเป็นนักการทหารและนักปกครองที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชาวมาลากาซี

สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์
Andrianampoinimerina.jpg
พระบรมนามาภิไธยรามโบอาซาลามา
พระปรมาภิไธยอันเดรียนนามโบอินีเมรีนา
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งมาดากัสการ์
ราชวงศ์เมรีนา
ครองราชย์พ.ศ. 2330พ.ศ. 2353
รัชกาลประมาณ 23 ปี 0 วัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระเจ้าอันเดรียนจาฟีแห่งเมรีนา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 มหาราชแห่งมาดากัสการ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 2288
อัมโบฮิมันกา,ประเทศมาดากัสการ์
สวรรคตพ.ศ. 2353
อันตานานารีโว,ประเทศมาดากัสการ์
(พระชนมพรรษา 64 - 65 พรรษา)
พระบรมราชชนกเจ้าชายอันเดรียนมิอารามันจากา
พระบรมราชชนนีเจ้าหญิงรานาวาโลนาอันเดรียมเบโลเมซินา
พระอัครมเหสีเจ้าหญิงราโวรามบาโต
พระมเหสีจำนวนหลายพระองค์
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 มหาราชแห่งมาดากัสการ์
พระราชโอรส-ธิดาหลายพระองค์

อ้างอิงแก้ไข