สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์

สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์ (พระนามแปลว่า "กษัตริย์ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งอิเมรินา") (พ.ศ. 2288 - 2353) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเมรีนาหรือมาดากัสการ์ปัจจุบัน ทรงปกครองอาณาจักรในช่วง พ.ศ. 2330 ถึง 2353 มีพระนามเดิมว่า "รามโบอาซาลามา" หรือ "รามโบอาซาลามาราซากา" พระราชสมภพที่อัมโบฮิมันกา (ทรงเป็นที่รู้จักในพระนาม "นามโปอินา","อิมโบอาซาลามา" และ "นีโอมบาเลฮิเบมันโซ" ซึ่งแปลว่า กระทิงตาใหญ่) เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ริเริ่มการรวบรวมอาณาจักรต่าง ๆ ในมาดากัสการ์ให้มาอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์เมรีนาและทรงเป็นนักการทหารและนักปกครองที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชาวมาลากาซี

สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์

รามโบอาซาลามา
อันเดรียนนามโบอินีเมรีนา
พระมหากษัตริย์แห่งมาดากัสการ์
ครองราชย์พ.ศ. 2330พ.ศ. 2353
รัชสมัยประมาณ 23 ปี 0 วัน
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าอันเดรียนจาฟีแห่งเมรีนา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 มหาราชแห่งมาดากัสการ์
ประสูติพ.ศ. 2288
อัมโบฮิมันกา,ประเทศมาดากัสการ์
สวรรคตพ.ศ. 2353
อันตานานารีโว,ประเทศมาดากัสการ์
(พระชนมพรรษา 64 - 65 พรรษา)
พระอัครมเหสีเจ้าหญิงราโวรามบาโต
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 มหาราชแห่งมาดากัสการ์
พระราชโอรส-ธิดาหลายพระองค์
อันเดรียนนามโบอินีเมรีนา
ราชวงศ์เมรีนา
พระบรมราชชนกเจ้าชายอันเดรียนมิอารามันจากา
พระบรมราชชนนีเจ้าหญิงรานาวาโลนาอันเดรียมเบโลเมซินา

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์ ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนจาฟีแห่งเมรีนา    
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเมรีนา
(ราชวงศ์เมรีนา)

(พ.ศ. 2330พ.ศ. 2353)
  สมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 มหาราชแห่งมาดากัสการ์