มาร์การิตา แซ็กซ์-โคบูร์ก-ก็อตธา

สมเด็จพระราชินีมาร์การิตาแห่งบัลแกเรียหรือ มาร์การิตา โกเมซ-อเชโบ ยี เซจูลา(ประสูติ 6 มกราคม พ.ศ. 2478;ภาษาสเปน:Margarita Gómez-Acebo y Cejuela)ทรงประสูติที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เป็นพระมเหสีในพระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย โดยทรงอภิเษกสมรสหลังจากพระเจ้าซาร์ซิเมออนทรงลี้ภัย พระนางมีพระยศเป็นซารินามาร์การิตาหรือสมเด็จพระราชินีมาร์การิตา พระนางทรงได้รับพระยศเป็นเจ้าหญิงแห่งแซ็กซ์-โคบูร์ก-ก็อตธาและดัสเชสในแซ็กโซนี โดยทางการสืบทอดของพระสวามี เมื่อพระสวามีของพระนางทรงดำรงเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งบัลแกเรีย พระนางทรงเป็นที่รู้จักในชื่อนาง มาร์การิตา แซ็กซ์-โคบูร์ก-ก็อตธา

มาร์การิตา แซ็กซ์-โคบูร์ก-ก็อตธา
Margarita Gómez-Acebo y Cejuela.jpg

พระนามาภิไธย มาร์การิตา โกเมซ-อเชโบ ยี เซจูลา
พระปรมาภิไธย
สมเด็จพระราชินีมาร์การิตาแห่งบัลแกเรีย
พระอิสริยยศ ซารินาแห่งบัลแกเรีย(สมเด็จพระราชินีแห่งบัลแกเรีย)
ราชวงศ์ ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 6 มกราคม พ.ศ. 2478 (85 พรรษา)
พระราชบิดา มานูเอล โกเมซ-อเชโบ ยี โมเด็ท
พระราชมารดา มาเรีย เดอ ลาส เมอซิเดส เซจูลา ยี เฟอนันเดส
พระราชสวามี พระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย
พระราชบุตร เจ้าชายคาร์ดัม เจ้าชายแห่งทาร์โน
คิริล เจ้าชายแห่งพาร์ลาฟ
เจ้าชายคูบราต เจ้าชายแห่งพาไนท์ยูริชเต
เจ้าชายคอนสแตนติน-เอสเลน เจ้าชายแห่งวิดิน
เจ้าหญิงคาลินาแห่งบัลแกเรีย ดัชเชสแห่งแซกโซนี


พระราชประวัติแก้ไข

 
พระนางมาร์การิตาและพระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 ในวันอภิเษกสมรส

พระนางทรงเป็นธิดาในดอน มานูเอล โกเมซ-อเชโบ ยี โมเด็ท,มาควิส เดอ คอร์ทินา กับดอญา มาเรีย เดอ ลาส เมอซิเดส เซจูลา ยี เฟอนันเดส พระบิดาและพระมารดาของพระนางทรงถูกประหารโดยเหล่าสาธารณรัฐสเปนที่ 2ในระยะแรกของสงครามกลางเมืองสเปนปีพ.ศ. 2479 มาร์การิตาเป็นญาติชั้นหนึ่งของหลุยส์ โกเมซ-อเชโบ ยี ดูคิก เดอ เอสตราดา,วิสเคานท์แห่งลาตอร์ซึ่งเป็นพระสวามีในเจ้าหญิงพิลาร์ ดัสเชสแห่งบาดาจอส ปัจจุบันชาวบัลแกเรียได้นับถือมาร์การิตาเป็นซาร์รีนามาร์การิตาแห่งบัลแกเรีย

ในปีพ.ศ. 2505 ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย ทั้ง 2 พระองค์มีพระโอรสและธิดารวม 5 พระองค์ เป็นพระโอรส 4 พระองค์และพระธิดา 1 พระองค์ โดยปัจจุบันทั้ง 5 พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับชาวสเปนทั้งสิ้น ได้แก่

อดีตพระเจ้าซาร์และซารินาปัจจุบันประทับที่พระราชวังวรานา ใกล้กรุงโซเฟีย ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าซาร์ซิเมออนประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์ พระราชวังนี้ได้กลับคืนมาโดยสภารัฐธรรมนูญบัลแกเรีย

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า มาร์การิตา แซ็กซ์-โคบูร์ก-ก็อตธา ถัดไป
ไม่มี(ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง)
หรือ
จีโอวันนาแห่งอิตาลี สมเด็จพระราชินีแห่งบัลแกเรีย
   
ซารินาแห่งบัลแกเรีย
(บัลแกเรีย)
ภายใต้กฎหมาย

(21 มกราคม พ.ศ. 2505 – ปัจจุบัน)
  ยังทรงดำรงพระยศอยู่