สมิงมังละ (พม่า: မင်းဗလ, [mɪ́ɴ bəla̰]; ถึงแก่กรรมประมาณคริสต์ทศวรรษ 1310) เจ้าเมือง มยองยา (ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศพม่า) ระหว่างประมาณคริสต์ทศวรรษ 1290 ถึงประมาณคริสต์ทศวรรษ 1310 เขาเป็นพระบิดาของ พระเจ้าแสนเมือง กษัตริย์องค์ที่ 3 (ครองราชย์ 1311 – 1323) และ พระเจ้ารามมะไตย (ครองราชย์ 1323 – 1330) กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี สมิงมังละเป็นผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ในช่วงต้นรัชสมัยพระเจ้าแสนเมือง

ใน ค.ศ. 1311 สมิงมังละประสบความสำเร็จในการกบฎต่อ พระเจ้ารามประเดิด กษัตริย์องค์ที่ 2 ซึ่งเป็นพี่ภรรยาพร้อมกับยกราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชาย สอโอ โอรสองค์ใหญ่ของตนกับ นางอุ่นเรือน พระขนิษฐาของพระเจ้ารามประเดิด จากนั้นสมิงมังละจึงปกครองอาณาจักรเสมือนตนเป็นกษัตริย์จากจวนของตนซึ่งตั้งอยู่นอกเมือง เมาะตะมะ อันเป็นราชธานีของอาณาจักรหงสาวดีในขณะนั้น กระทั่งถึงแก่กรรม