สมบัติแห่งชาติเกาหลีใต้

สมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ คือมรดกที่ประกอบไปด้วยวัตถุ สถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีใต้ ที่ถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นแรกนั้นมีขึ้นในปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาหลังจากหลุดพ้นจากอำนาจของญี่ปุ่นแล้ว ทางการเกาหลีได้ดำเนินโครงการต่อมา โดยในปัจจุบันมีสมบัติทั้งหมด 317 อย่างที่อยู่ในโครงการนี้

สมบัติประจำชาติเกาหลีใต้
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล국보
ฮันจา國寶
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGukbo
แมกคูน — ไรซ์ชาวเออร์Kukpo

ตัวอย่างสมบัติประจำชาติแก้ไข

ตัวอย่างสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ที่สำคัญ:

ฯลฯ

ดูเพิ่มแก้ไข