สมัชชาเฟรนช์พอลินีเชีย

สมัชชาแห่งเฟรนช์พอลินีเชีย (ฝรั่งเศส: Assemblée de la Polynésie française, ตาฮีตี: Te âpooraa rahi o te fenua Māòhi) เป็นสภานิติบัญญัติระบบสภาเดี่ยวแห่งเฟรนช์พอลินีเชีย ซึ่งเป็นประเทศโพ้นทะเลของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีที่ทำการสภาที่จัตุรัสตาราฮอย ปาเปเอเต ตาฮีตี โดยในสภาปัจจุบันก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1996 แต่ในอดีตนั้นเคยมีสมัชชาแห่งตาฮีตีซึ่งก่อตั้งครั้งแรกใน ค.ศ. 1824 สภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 57 คน มีวาระ 5 ปี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทางตรงในระบบสัดส่วน ซึ่งมาจากเขตเลือกตั้งแบบมีผู้แทนหลายคนจำนวนหกเขต (อย่างน้อยสามคนต่อหนึ่งเขตเลือกตั้ง) ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ผู้แทนในสภาจะต้องประกอบด้วยสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายจำนวนเท่ากัน

สมัชชาแห่งเฟรนช์พอลินีเชีย

Assemblée de la
Polynésie française
  (ฝรั่งเศส)
Te âpooraa rahi o te fenua Māòhi  (ตาฮีตี)
Assemblée de la Polynésie française.jpg
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
กัสตง ตง ซ็อง, Tapura huiraatira
ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
โครงสร้าง
สมาชิก57 ที่นั่ง
Assemblee Polynesie Francaise 2018.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (38)

ฝ่ายค้าน (19)

การเลือกตั้ง
ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อสองรอบแบบมีการเพิ่มที่นั่ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
22 เมษายน ค.ศ. 2018
และ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
ที่ประชุม
L'hémicycle.JPG
จัตุรัสตาราฮอย
เฟรนช์พอลินีเชีย ปาเปเอเต ตาฮีตี
เว็บไซต์
www.assemblee.pf

ภาษาราชการของสภาคือ ภาษาฝรั่งเศส การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 2018 โดยพรรค Tapura Huiraatira ได้รับชัยชนะจำนวน 38 ที่นั่ง[1] โดยนอกจากอำนาจนิติบัญญัติและกำกับการทำงานของรัฐบาลแล้ว สมัชชายังมีบทบาทในการเลือกประธานาธิบดีแห่งเฟรนช์พอลินีเชียซึ่งมีวาระคราวละ 4 ปี

อ้างอิงแก้ไข