สภาพให้ซึมผ่านได้ของหลอดเลือด

สภาพให้ซึมผ่านได้ของหลอดเลือด (อังกฤษ: vascular permeability) ซึ่งมักอยู่ในรูป สภาพให้ซึมผ่านได้ของหลอดเลือดฝอย (อังกฤษ: capillary หรือ microvascular permeability) เป็นตัวบอกสมรรถนะของผนังหลอดเลือดที่ให้โมเลกุลขนาดเล็ก (ไอออน น้ำ สารอาหาร) หรือแม้แต่เซลล์ทั้งเซลล์ (เม็ดเลือดขาวระหว่างทางไปยังบริเวณที่เกิดการอักเสบ) ผ่านเข้าออกหลอดเลือดได้ ผนังหลอดเลือดบุด้วยเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรง (endothelium) ช่องว่างระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรง (รอยต่อระหว่างเซลล์) ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดขึ้นอยู่กับชนิดและสถานะทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อ

ในการวิจัยโรคมะเร็ง การศึกษาสภาพให้ซึมผ่านได้ของหลอดเลือดฝอยรอบเนื้องอกเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก เพราะผนังหลอดเลือดเป็นตัวกั้นโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าสู่เนื้องอก หลอดเลือดควบคุมสภาพแวดล้อมของเซลล์ (microenvironment) ซึ่งมีผลต่อการดำเนินของเนื้องอกและการเปลี่ยนแปลงสภาพให้ซึมผ่านได้อาจบ่งชี้ความเสียหายของหลอดเลือดที่เกิดจากยา[1][2]

อ้างอิง

แก้
  1. Reyes-Aldasoro, C. C. et al. Estimation of apparent tumor vascular permeability from multiphoton fluorescence microscopic images of P22 rat sarcomas in vivo. Microcirculation 15, 65-79 (2008)
  2. Tozer GM, Kanthou C, Baguley BC. (2005). Disrupting tumour blood vessels. Nat Rev Cancer 5:423– 435