สภาผู้แทนราษฎรลักเซมเบิร์ก

สภาผู้แทนราษฎรลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก: D'Chamber, ฝรั่งเศส: Chambre des Députés, เยอรมัน: Abgeordnetenkammer) เป็นสภานิติบัญญัติระบบสภาเดี่ยวแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 60 คน มาจากการเลือกตั้งโดยมีวาระครั้งละ 5 ปี จากการเลือกตั้งระบบสัดส่วน[1]ในแบบเขตเลือกตั้งแบบมีผู้แทนหลายคนทั้ง 4 เขต ใช้วิธีโดนต์ในการคำนวนที่นั่ง โดยผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครจำนวนกี่รายก็ได้โดยขึ้นอยู่กับเขตเลือกตั้งนั้นๆ สภามีที่ทำการอยู่ที่ โอแตลเดอลาช็องบร์ นครลักเซมเบิร์ก

สภาผู้แทนราษฎรลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก: D'Chamber
ฝรั่งเศส: Chambre des Députés
เยอรมัน: Abgeordnetenkammer
ชุดที่ 34
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
เฟอร์นานด์ เอทเกิน
ตั้งแต่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2018
โครงสร้าง
สมาชิก60 ที่นั่ง
Composition Chambre des députés du Luxembourg 14-10-2018.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (31)
 •   Democratic Party (12)
 •   Socialist Workers' Party (10)
 •   The Greens (9)

ฝ่ายค้าน (29)

 •   Christian Social People's Party (21)
 •   Alternative Democratic Reform Party (4)
 •   Pirate Party (2)
 •   The Left (2)
การเลือกตั้ง
ระบบสัดส่วนบัญชีรายชื่อเปิด
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
8 ธันวาคม ค.ศ. 2018
ที่ประชุม
Luxembourg City Chambre des députés Nov 2009.jpg
โอแตลเดอลาช็องบร์
ลักเซมเบิร์ก นครลักเซมเบิร์ก
เว็บไซต์
www.chd.lu

บทบาทของสภาผู้แทนราษฎรนั้นบัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 ของรัฐธรรมนูญ โดยหมวดแรกนั้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสภาเพื่อมีหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ[2] ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยระบบรัฐสภา[3] โดยมีสมาชิกผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง หน้าที่หลักของสภาคือการผ่านกฎหมายจะต้องได้รับการลงมติจำนวนสองครั้ง[4] โดยจะต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดือนระหว่างการลงมติในแต่ละครั้งถึงจะผ่านเป็นกฎหมายได้[5] การลงมติในแต่ละครั้งจะต้องได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดโดยองค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด[6]

อ้างอิง แก้

 1. Constitution, Article 51(3)
 2. Constitution, Article 50
 3. Constitution, Article 51
 4. Constitution, Article 46
 5. Constitution, Article 59
 6. Constitution, Article 62