สภาประชาคมฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Parlement de la Communauté française) เป็นสภานิติบัญญัติที่กำกับดูแลประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 75 คนจากสภาวอลลูนยกเว้นสมาชิกผู้พูดภาษาเยอรมัน (ในปัจจุบันมี 2 คน) ซึ่งจะได้รับการแทนที่ด้วยสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศสจากพรรคเดียวกัน และอีก 19 คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในสภาแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ สมาชิกเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งทุก 5 ปี

สภาประชาคมฝรั่งเศส

Parlement de la Communauté française  (ฝรั่งเศส)
สภาสหพันธรัฐวอลโลนี-บรัสเซลส์
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  (ฝรั่งเศส)
สมัยที่ 10 (ค.ศ. 2019–2024)
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
รูว์ดี เดอม็อต, พรรคสังคมนิยม (เบลเยียม)
ตั้งแต่ 17 กันยายน ค.ศ. 2019
โครงสร้าง
สมาชิก94 คน
75 คนจากสภาวอลลูน
19 คนจากสภาแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (67)
 •   พรรคสังคมนิยม (28)
 •   ขบวนการปฏิรูป (23)
 •   เอโกโล (16)

ฝ่ายค้าน (27)

 •   พรรคแรงงานเบลเยียม (13)
 •   ศูนย์ประชาธิปไตยมนุษยนิยม (11)
 •   เดฟี (3)
ระยะวาระ
5 ปี
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
การเลือกตั้งครั้งหน้า
ค.ศ. 2024
ที่ประชุม
Hôtel de Ligne 01.JPG
ออแตลเดอลีญ นครบรัสเซลส์
เว็บไซต์
www.pfwb.be

ประธานสภาประชาคมฝรั่งเศสคนปัจจุบันคือ รูว์ดี เดอม็อต สังกัดพรรคสังคมนิยม

ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา สภาประชาคมฝรั่งเศสใช้นามแทนในการสื่อสารว่า สภาสหพันธรัฐวอลโลนี-บรัสเซลส์ (Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

บทบาทหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ

แก้

สภาประชาคมฝรั่งเศสมีอำนาจหน้าที่ทางนิติบัญญัติในขอบเขตของประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียมดังนี้

 • ด้านวัฒนธรรม เช่น การใช้ภาษา วิจิตรศิลป์ การสนับสนุนงานวิจัย บริการหอสมุด งานอดิเรก เป็นต้น
 • การศึกษา (ยกเว้นการขนส่งมวลชนด้านการศึกษาและการบริหารจัดการสถาบันทางการศึกษาของรัฐ)[1]
 • ความร่วมมือระหว่างประชาคม
 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพส่วนบุคคล (ยกเว้นความช่วยเหลือสำหรับบุคคลทุพพลภาพ ด้านการช่วยเหลือทางสังคม ด้านความช่วยเหลือผู้อพยพ เป็นต้น)
 • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านงานวิจัย
 • ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "La Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)" (ภาษาฝรั่งเศส). สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2019.