สภาเฟลมิช (ดัตช์: Vlaams Parlement) เป็นสภานิติบัญญัติซึ่งกำกับดูแลประชาคมเฟลมิชและแคว้นเฟลมิชของประเทศเบลเยียม (โดยต่างจากประชาคมฝรั่งเศสและแคว้นวอลลูนซึ่งแยกฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน ได้แก่สภาประชาคมฝรั่งเศสและสภาวอลลูนตามลำดับ)

สภาเฟลมิช

Vlaams Parlement  (ดัตช์)
สมัย ค.ศ. 2019–2024
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
ลีสเบต โฮมันส์, พันธมิตรเฟลมิชใหม่
ตั้งแต่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2019
ผู้นำฝ่ายรัฐบาล
วิลฟรีด ฟันดาเลอ, พันธมิตรเฟลมิชใหม่
ตั้งแต่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2019
ผู้นำฝ่ายค้าน
กริส ยันส์เซินส์, ฟลามส์เบอลัง
ตั้งแต่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2014
โครงสร้าง
สมาชิก124 คน
118 คน จากแคว้นเฟลมิช
6 คน จากแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์
Belgium Flanders Flemish Government 2019.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (69)
  •   พันธมิตรเฟลมิชใหม่ (35)
  •   ประชาธิปไตยคริสเตียนและเฟลมิช (19)
  •   โอเปิน เฟเอลเด (15)

ฝ่ายค้าน (55)

  •   ฟลามส์เบอลัง (23)
  •   ครุน (14)
  •   โฟเรยต์ (13)
  •   พรรคแรงงาน (4)
  •   อิสระ (1)
ระยะวาระ
5 ปี
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
การเลือกตั้งครั้งหน้า
ค.ศ. 2024
ที่ประชุม
Brussels - Vlaams Parlement.jpg
กุเปิลซาล นครบรัสเซลส์
เว็บไซต์
www.vlaamsparlement.be

สภาเฟลมิชมีหน้าที่ผ่านร่างกฎหมายต่าง ๆ (decreet) ซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติ เพื่อใช้ในแคว้นเฟลมิชและหน่วยงานในสังกัดเฟลมิชที่ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ กฎหมายนี้จะต้องการผ่านรับรองและประกาศใช้โดยรัฐบาลวอลลูน รวมทั้งผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี สภาเฟลมิชตั้งที่ทำการอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์

ดูเพิ่ม

แก้