สภาประชาคมฝรั่งเศส

สภาประชาคมฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Parlement de la Communauté française) เป็นสภานิติบัญญัติที่กำกับดูแลประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 75 คนจากสภาวอลลูนยกเว้นสมาชิกผู้พูดภาษาเยอรมัน (ในปัจจุบันมี 2 คน) ซึ่งจะได้รับการแทนที่ด้วยสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศสจากพรรคเดียวกัน และอีก 19 คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มผู้พูดภาษาฝรั่งเศสในสภาแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ สมาชิกเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งทุก 5 ปี

สภาประชาคมฝรั่งเศส

Parlement de la Communauté française  (ฝรั่งเศส)
สภาสหพันธรัฐวอลโลนี-บรัสเซลส์
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  (ฝรั่งเศส)
สมัยที่ 10 (ค.ศ. 2019–2024)
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
รูว์ดี เดอม็อต, พรรคสังคมนิยม (เบลเยียม)
ตั้งแต่ 17 กันยายน ค.ศ. 2019
โครงสร้าง
สมาชิก94 คน
75 คนจากสภาวอลลูน
19 คนจากสภาแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (67)

ฝ่ายค้าน (27)

  •      พรรคแรงงานเบลเยียม (13)
  •      ศูนย์ประชาธิปไตยมนุษยนิยม (11)
  •      เดฟี (3)
ระยะวาระ
5 ปี
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
การเลือกตั้งครั้งหน้า
ค.ศ. 2024
ที่ประชุม
Hôtel de Ligne 01.JPG
ออแตลเดอลีญ นครบรัสเซลส์
เว็บไซต์
www.pfwb.be

ประธานสภาประชาคมฝรั่งเศสคนปัจจุบันคือ รูว์ดี เดอม็อต สังกัดพรรคสังคมนิยม

ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา สภาประชาคมฝรั่งเศสใช้นามแทนในการสื่อสารว่า สภาสหพันธรัฐวอลโลนี-บรัสเซลส์ (Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles)

บทบาทหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแก้ไข

สภาประชาคมฝรั่งเศสมีอำนาจหน้าที่ทางนิติบัญญัติในขอบเขตของประชาคมฝรั่งเศสแห่งเบลเยียมดังนี้

  • ด้านวัฒนธรรม เช่น การใช้ภาษา วิจิตรศิลป์ การสนับสนุนงานวิจัย บริการหอสมุด งานอดิเรก เป็นต้น
  • การศึกษา (ยกเว้นการขนส่งมวลชนด้านการศึกษาและการบริหารจัดการสถาบันทางการศึกษาของรัฐ)[1]
  • ความร่วมมือระหว่างประชาคม
  • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพส่วนบุคคล (ยกเว้นความช่วยเหลือสำหรับบุคคลทุพพลภาพ ด้านการช่วยเหลือทางสังคม ด้านความช่วยเหลือผู้อพยพ เป็นต้น)
  • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านงานวิจัย
  • ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "La Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)" (ภาษาฝรั่งเศส). สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2019.