สนามบินโพธาราม[2] หรือ ท่าอากาศยานโพธาราม (อังกฤษ: Photharam Airport) ตั้งอยู่ที่ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี[3] ใช้เป็นสนามบินสำหรับการฝึกบินของเอกชน และมีครื่องบินขนาดเล็กขึ้นลงประจำ มีความยาวของทางวิ่งอยู่ที่ 4,921 ฟุต หรือ 1,500 เมตร และมีความกว้างของทางวิ่งอยู่ที่ 98 ฟุต หรือ 30 เมตร โดยมีอาคารหอควบคุม 1 หลัง และโรงจอดอากาศยาน 1 หลัง[4]

สนามบินโพธาราม
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งานสนามบินเอกชน
เจ้าของบริษัท ไทยแอโรสเปซ เซอร์วิส จำกัด[1]
ผู้ดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ทางวิ่ง
ทิศทาง ความยาว พื้นผิว
เมตร ฟุต
03/21 1,500 4,921 แอสฟอลต์

ประวัติ แก้

สนามบินโพธาราม จัดสร้างและดำเนินงานโดย บริษัท ไทยแอโรสเปซ เซอร์วิส จำกัด[5] โดยก่อสร้างประมาณ พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสนามบินใช้ในการฝึกบิน ของเอกชน โดยตั้งอยู่ที่ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ขยายพื้นที่วิทยาเขตขึ้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ 1,500 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นสนามบินราชบุรี ก่อนที่จะปิดทำการ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารเรียนรองรับการเปิดหลักสูตรโลจิสติกส์การบิน การซ่อมเครื่องบิน[6]

สายการบิน แก้

สายการบินระหว่างประเทศ แก้

ไม่มีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการ

สายการบินภายในประเทศ แก้

ไม่มีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้