สนธิสัญญาลิสบอน

สนธิสัญญาลิสบอน (อังกฤษ: Treaty of Lisbon) เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาสองฉบับที่เป็นรากฐานทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) อันได้แก่สนธิสัญญามาสทริชท์ (พ.ศ. 2536) และ สนธิสัญญาโรม (พ.ศ. 2501) สนธิสัญญาลิสบอนได้รับการลงนามโดยผู้แทนจาก 28 รัฐสมาชิกในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สนธิสัญญาลิสบอน
สนธิสัญญาลิสบอนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรปและสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
Tratado de Lisboa 13 12 2007 (04).jpg
พิธีลงนาม
ประเภทแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาฉบับเดิม
วันลงนาม13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ที่ลงนามอารามเจโรนิมอส, ลิสบอน, ประเทศโปรตุเกส
วันตรา18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
วันมีผล1 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ผู้ลงนาม28 รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
ภาคีสหภาพยุโรป สหภาพยุโรป
ผู้เก็บรักษารัฐบาลอิตาลี
ภาษา23 ภาษาทางการในสหภาพยุโรป

สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิการลงมติในคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป จากเดิมใช้ระบบแบ่งช่วงประชากรเพื่อกำหนดจำนวนเสียงลงคะแนน มาเป็นระบบคะแนนเสียงถ่วงน้ำหนักตามประชากรของแต่ละประเทศ การใช้ระบบใหม่นี้ทำให้บรรดาชาติที่มีประชากรเป็นอันดับต้นๆอย่าง เยอรมนี, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, อิตาลี, สเปน ได้รับผลประโยชน์จากอำนาจลงคะแนนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ชาติที่มีประชากรน้อยสูญเสียอำนาจในการลงคะแนนบางส่วนไป สนธิสัญญาฉบับนี้ยังเปิดทางให้มีร่างกฎหมายสหภาพว่าด้วยสิทธิ ซึ่งบังคับใช้เป็นกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังระบุถึงสิทธิของรัฐสมาชิกที่จะออกจากการเป็นสมาชิกภาพไว้อย่างชัดแจ้ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

เว็บไซต์ทางการ