สนธิสัญญาลิสบอน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สนธิสัญญาลิสบอน คือสนธิสัญญาในปี ค.ศ. 2007 โดยเป็นรากฐานทางกฎหมายของสหภาพยุโรป

สนธิสัญญาลิสบอน อาจหมายถึง