สนธยา หรือ โพล้เพล้[1](อังกฤษ: Twilight) หมายถึง ช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น หรือหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ที่ยังกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นบน ได้ส่องมายังชั้นบรรยากาศชั้นล่างและพื้นผิวโลก ทำให้ขณะนั้นเห็นท้องฟ้าบริเวณใกล้กับขอบฟ้าเป็นสีเหลือง ส้ม หรือแดง ซึ่งแสงลักษณะนี้ในภาษาไทยเรียกว่า ผีตากผ้าอ้อม[2]

ยามสนธยา

นิยาม

แก้

คำจำกัดความต่อไปนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นและได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล

  • สนธยาทางพลเรือน (Civil twilight) ในตอนเช้าเริ่มต้นเมื่อจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าเป็นระยะ 6 องศาบนทรงกลมท้องฟ้า จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น และในตอนเย็นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ตก จนกระทั่งเมื่อจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้า 6 องศา
  • สนธยาทางการเดินเรือ (Nautical twilight) เป็นช่วงเวลาที่จุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าเป็นระยะ 6 ถึง 12 องศา ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น
  • สนธยาทางดาราศาสตร์ (Astronomical twilight) เป็นช่วงเวลาที่จุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าเป็นระยะ 12 ถึง 18 องศา ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น[3] [4]

อ้างอิง

แก้
  1. [https://web.archive.org/web/20111008161602/http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-40-search.asp เก็บถาวร 2011-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สนธยา ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]
  2. "ผีตากผ้าอ้อม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-12. สืบค้นเมื่อ 2011-08-31.
  3. [https://web.archive.org/web/20150814180458/http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/RST_defs.php เก็บถาวร 2015-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Rise, Set, and Twilight Definitions". US Naval Observatory. United States Navy. (อังกฤษ)]]
  4. Length of Day and Twilight (อังกฤษ)