สถาปัตยกรรมใน พ.ศ. 2556

สถาปัตยกรรมใน พ.ศ. 2556 เกี่ยวข้องกับบางเหตุการณ์สำคัญ

อาคารแก้ไข

 
วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คืออาคารที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของโลก (ในขณะนั้น)

ดูเพิ่มแก้ไข