สถาบันโทะดะเพื่อสันติภาพโลกและการวิจัยนโยบาย

สถาบันโทะดะเพื่อสันติภาพโลกและการวิจัยนโยบาย (อังกฤษ: Toda Institute for Global Peace and Policy Research) ก่อตั้งโดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคา งัคไก สากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพื่อวิจัยต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ และส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก

นอกจากนี้ สมาคมสร้างคุณค่า ยังมีสถาบันเพื่อสันติภาพอีกหลายแห่งเช่น สถาบันการวิจัยปรัชญาตะวันออก

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข