สถาบันอเมริกาในไต้หวัน

สถาบันอเมริกาในไต้หวัน (อังกฤษ: American Institute in Taiwan หรือ AIT) โดยพฤตินัยแล้วทำหน้าที่เป็นสถานทูตของสหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน สถาบันนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาได้สานความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและยอมรับในนโยบายจีนเดียว ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดตั้งสถานทูตในไต้หวันได้

สถาบันอเมริกาในไต้หวัน

สถาบันนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ตามรัฐบัญญัติความสัมพันธ์กับไต้หวันหลังจากได้ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ถึงแม้ว่าจะจัดตั้งในนามขององค์กรเอกชน แต่ก็ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เช่นเดียวกับสถานทูต ซึ่งรวมถึงการออกวีซ่าและหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามของพนักงานเอกชน แต่ก็คือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ในทางเทคนิคถือว่าอยู่ระหว่างการลางานที่ยังคงได้รับการนับอายุงานอยู่ ส่วนงบประมาณของสถาบันนั้นได้รับการจัดสรรโดยตรงจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

สำนักงานใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีประธานสถาบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่น และทางสถาบันก็มีสำนักงานอยู่ในไทเปและสำนักงานสาขาอยู่ที่เกาสง ผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวันจะประจำอยู่ที่สำนักงานในไต้หวันและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอกอัครราชทูต

ส่วนทางไต้หวันก็ได้จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข