เปิดเมนูหลัก

สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง

สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง (อังกฤษ: Second Foundation) เป็นนิยายวิทยาศาสตร์เล่มที่สามของหนังสือชุดสถาบันสถาปนา ฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1953

คำว่า สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง ยังหมายถึงองค์กรชื่อเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดสนใจหลักของนวนิยายเล่มนี้ด้วย เราจะรู้เพียงว่าสถาบันสถาปนาแห่งที่สองดำรงอยู่ จากเนื้อเรื่องในสถาบันสถาปนา เรื่องราวของการค้นหาองค์กรนี้ ปรากฏในสถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ องค์กรดังกล่าวปรากฏตัวเพียงเล็กน้อยในหนังสือเล่มนี้ ส่วนรายละเอียดขององค์กรนี้ จะยังมิได้รับการเปิดเผยจนกระทั่งในสถาบันสถาปนาและปฐมภพ

ประวัติการตีพิมพ์แก้ไข

         

  1. สเปคตรัม 6 โลกอนาคต: สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง, แปลโดย บรรยงก์, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์คอลเลจ บุคส์ ปี พ.ศ. 2518
  2. สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง, แปลโดย บรรยงก์, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ออบิท ปี พ.ศ. ?
  3. สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง, แปลโดย บรรยงก์, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น ปี พ.ศ. ?
  4. สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง, แปลโดย บรรยงก์, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สร้างสรรค์-วิชาการ ปี พ.ศ. 2539
  5. สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง, แปลโดย บรรยงก์, จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์โปรวิชั่น ปี พ.ศ. 2545

เนื้อเรื่องย่อแก้ไข

เนื้อเรื่องแบ่งเป็น 2 ส่วน

  • การตามหาของมโนมัย ครึ่งแรกเป็นการตามหาสถาบันสถาปนาแห่งที่สองโดยมโนมัย ซึ่งจบลงด้วยเอกวาจกของสถาบันสถาปนาแห่งที่สองดัดแปลงจิตใจของมโนมัย ไม่ให้สนใจเรื่องสถาบันสถาปนาแห่งที่สองอีกต่อไป
  • การตามหาของสถาบันสถาปนา เกิดขึ้น 60 ปีหลังจากการตามหาของมโนมัย โดยคนของสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งตระหนักถึงการคงอยู่ของสถาบันสถาปนาแห่งที่สอง และเกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งกับพิภพคาลกัน ซึ่งเป็นเขตอำนาจเดิมของมโนมัย

องค์กรสถาบันสถาปนาแห่งที่สองแก้ไข

สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง ในแง่องค์กร ก่อตั้งโดยฮาริ เซลดอน เป็นศูนย์รวมของมนุษย์ที่มีพลังจิต ตั้งอยู่ที่ Star's End ซึ่งเป็นชื่อดวงดาวลึกลับที่เซลดอนบอกไว้ ในสู่เส้นทางสถาบันสถาปนา ผู้อ่านจะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถาบันสถาปนาแห่งที่สองก่อตั้งโดยแวนดา เซลดอน หลานสาวของฮาริ เซลดอน และสเตติน พัลเวอร์ องครักษ์ประจำตัวฮาริ เซลดอน

สถาบันสถาปนาแห่งที่สองเชี่ยวชาญด้านพลังจิต และทำการวิจัยอนาคตประวัติศาสตร์ต่อจากฮาริ เซลดอน โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษา แผนการเซลดอน ให้คงอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดฝัน (เช่น มโนมัย) มาทำให้แผนการดั้งเดิมเบนไป การปกครองภายในสถาบันสถาปนาแห่งที่สองนั้นปกครองโดยกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า "วาจก" (Speaker) และเรียกหัวหน้ากลุ่มว่า "เอกวาจก" (First Speaker)

พิภพที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ตัวละครที่สำคัญแก้ไข