ทรานทอร์ (อังกฤษ: Trantor) เป็นชื่อดาวเคราะห์และเขตการปกครองในจินตนาการ ปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์ชุดสถาบันสถาปนาของไอแซค อสิมอฟ

ทรานทอร์เป็นดาวเคราะห์หลวงของจักรวรรดิสากลจักรวาล มีเนื้อที่ทั้งหมด 194,000,000 ตร.กม. โดยพื้นที่ทุกส่วนยกเว้นเขตพระราชวังจักรพรรดิถูกปกคลุมโดยโดมโลหะ มีประชากรอาศัยทั้งหมดประมาณ 45 พันล้านคน

ประวัติศาสตร์

แก้

ในนิยายเรื่องลาแล้วโลก ได้บรรยายประวัติศาสตร์ช่วงแรกของทรานทอร์ไว้ว่า ดาวเคราะห์ 5 ดวงของสาธารณรัฐทรานทอร์ได้ขยายตัวเป็นสหพันธรัฐทรานทอร์ ก่อนจะเป็นจักรวรรดิทรานทอร์ และครอบครองพื้นที่ทั้งหมดของจักรวาลจนกลายเป็นจักรวรรดิสากลจักรวาลในที่สุด

ในช่วงปลายของทรานทอร์ สถาปนศักราชที่ 260 ผู้นำฝ่ายกบฏชื่อกิลมอร์ (Gilmore) ได้เข้ายึดทรานทอร์ ทำให้จักรพรรดิต้องหนีไปอยู่ดาวเคราะห์ Delicass หลังการล่มสลายของทรานทอร์ โดมโลหะบางส่วนได้ถูกรื้อถอนออก และกลายเป็นพิภพสำหรับเกษตรกรรม ประชากรลดลงอย่างรวดเร็วจาก 45 พันล้านคนเหลือประมาณ 1 ร้อยล้านคนเท่านั้น

ไอแซค อสิมอฟได้ใช้จักรวรรดิโรมันเป็นแบบอย่างในการสร้างจักรวรรดิสากลจักรวาล และทรานทอร์ได้อิทธิพลมาจากโรม ทรานทอร์ยังเป็นแบบอย่างของดาวคอรัสซานท์ในภาพยนตร์ชุดสตาร์ วอร์ส