สงครามจีน-ฝรั่งเศส

สงครามระหว่างจีนกับฝรั่งเศส

สงครามจีน-ฝรั่งเศส (อังกฤษ: Sino-French War) เป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิชิง, จักรวรรดิเหงียน และกองทัพธงดำในกลุ่มกบฎไท่ผิง กับฝรั่งเศส เพื่อครอบครองในสองดินแดน แต่ผรั่งเศสยึดได้เฉพาะแถบเกาะชายฝั่งตะวันออกและไต้หวันของจีน ส่วนจีน, เวียดนาม, และกองทัพธงดำเอาชนะฝรั่งเศสได้ในดินแดนตังเกี๋ยและบริเวณฝั่งเหนือของเวียดนาม จึงทำให้ประกาศชัยชนะทั้งสองฝ่ายและเกิดสนธิสัญญาสันติภาพ

สงครามจีน-ฝรั่งเศส

เส้นทางการเดินทัพหลักในสงคราม
วันที่สิงหาคม ค.ศ. 1884 - เมษายน ค.ศ. 1885
สถานที่
ตังเกี๋ย, เกาะไต้หวัน, บริเวณเกาะชายฝั่งตะวันออกของจีน
ผล

จีนกับฝรั่งเศสประกาศชัยชนะทั้งสองฝ่าย

  • จักรวรรดิชิง, จักรวรรดิเหงียนประกาศชัยชนะในบริเวณฝั่งเหนือเวียดนามและตังเกี๋ย
  • ฝรั่งเศสประกาศชัยชนะในบริเวณฝั่งเกาะและไต้หวัน
  • พระนางซูสีไทเฮาได้ลงสนธิสัญญาสันติภาพกับฝรั่งเศส
  • จีนได้มอบตังเกี๋ยให้กับฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาสันติภาพ หลังจากจีนกับเวียดนามได้รับความชัยชนะ
  • เหตุการณ์นี้ทำให้ ดร.ซุนยัดเซ็น ร่วมปฏิวัติโค่นล้มอำนาจราชวงศ์ชิง
ดินแดน
เปลี่ยนแปลง
ดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศสช่วงตังเกี๋ยและอันนัมรับการยอมรับจากประเทศจีนในเขตแดนประชุมของปี ค.ศ. 1887 ลงนามระหว่างฝรั่งเศสและจีนกำหนดชายแดนระหว่างตังเกี๋ยและจีน
คู่สงคราม
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ราชวงศ์ชิง จักรวรรดิชิง
กองทัพธงดำ
จักรวรรดิเหงียน
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ

ฝรั่งเศส อเมดี โควบิต
ฝรั่งเศส เซบาสเติน ลิสปิส

ฝรั่งเศส ลูส เบร เด เสิล

ราชวงศ์ชิง อี้ซิน
ราชวงศ์ชิง จัว จงต้าง
ราชวงศ์ชิง จาง เปยลุน
ราชวงศ์ชิง หบัง ดิ้งชิน
ราชวงศ์ชิง หวัง เหดือบาง ราชวงศ์ชิง เฟิง จิไซ
ราชวงศ์ชิง ตัง จิ้นซ่ง
ราชวงศ์ชิง เล่า หมิงฉวน

ราชวงศ์ชิง ซุน ไคหัว
กำลัง
15,000 ถึง 20,000 นาย 25,000 ถึง 35,000 นาย
ความสูญเสีย
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 2,100 ราย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 10,000 ราย