สก็อต จอปลิน (อังกฤษ: Scott Joplin) (พ.ศ. 24101 เมษายน พ.ศ. 2460) เป็นนักดนตรีและคีตกวีเพลงแร็กไทม์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และได้สร้างมาตรฐานไว้ให้สำหรับคนรุ่นหลัง

สก็อต จอปลิน

ประวัติ แก้

สก็อต จอปลิน เกิดใกล้ๆกับเมืองลินเดน รัฐเท็กซัส มารดาชื่อนางฟลอเร้นซ์ โจปลิน และบิดาชื่อนายไจล์ส โจปลิน สก็อตเป็นบุตรชายคนที่สองจากทั้งหมดหกคน ถึงแม้ว่าเราจะเคยถือว่าจอปลินเกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) แต่การค้นคว้าสมัยใหม่พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง

หลังจากปี พ.ศ. 2414 (ค.ศ. 1871) ครอบครัวจอปลินได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเท็กซาร์คานา รัฐเท็กซัส และมารดาของจอปลินได้ทำความสะอาดบ้านเพื่อสก็อตจะได้มีที่หัดเล่นดนตรี ในปี พ.ศ. 2425 (ค.ศ. 1882) แม่ของเขาได้ซื้อเปียโน หลังจากที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อย จอปลินน้อยก็ได้เรียนเปียโนฟรีกับคุณครูชาวเยอรมัน ผู้ได้ให้ความรู้เรื่องรูปแบบของดนตรีคลาสสิกแก่จอปลินเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขาในภายภาคหน้า และได้เป็นไฟให้เขาสร้างรูปแบบคลาสสิกให้แก่ดนตรีแร็กไทม์ เขาได้เพิ่มเติมความรู้ด้านดนตรีโดยการเข้าเรียนที่ George Smith College ในเมืองเซดาเลีย ในวิชาประพันธ์เพลง

ผลงานของจอปลิน แก้

 • Antoinette (พ.ศ. 2449)
 • Augustan Club Waltz (พ.ศ. 2444)
 • Bethena (พ.ศ. 2448)
 • Binks' Waltz (พ.ศ. 2448)
 • A Breeze From Alabama (พ.ศ. 2445)
 • Cascades (พ.ศ. 2447)
 • The Chrysanthemum (พ.ศ. 2447) dedicated to Freddie Alexander, Joplin's second wife.
 • Cleopha (พ.ศ. 2445)
 • Combination March (พ.ศ. 2439)
 • Country Club (พ.ศ. 2452)
 • The Great Crush Collision March (พ.ศ. 2439)
 • The Easy Winners (พ.ศ. 2444)
 • Elite Syncopations (พ.ศ. 2445)
 • The Entertainer (พ.ศ. 2445)
 • Eugenia (พ.ศ. 2449)
 • Euphonic Sounds (พ.ศ. 2452)
 • The Favorite (พ.ศ. 2447)
 • Felicity Rag (พ.ศ. 2454) ร่วมกับ Scott Hayden
 • Fig Leaf Rag (พ.ศ. 2451)
 • Gladiolus Rag (พ.ศ. 2450)
 • Harmony Club Waltz (พ.ศ. 2439)
 • Heliotrope Bouquet (พ.ศ. 2450) ร่วมกับ Louis Chauvin
 • I Am Thinking of My Pickanniny Days (พ.ศ. 2445) lyrics by Henry Jackson
 • Kismet Rag (พ.ศ. 2456) ร่วมกับ Scott Hayden
 • Leola (พ.ศ. 2448)
 • Lily Queen (พ.ศ. 2450) ร่วมกับ Arthur Marshall
 • Little Black Baby (พ.ศ. 2446)
 • Magnetic Rag (พ.ศ. 2457)
 • Maple Leaf Rag (พ.ศ. 2442)
 • March Majestic (พ.ศ. 2445)
 • The Nonpareil (พ.ศ. 2450)
 • Original Rags (พ.ศ. 2442) arranged by Chas. N. Daniels
 • Palm Leaf Rag (พ.ศ. 2446)
 • Paragon Rag (พ.ศ. 2452)
 • Peacherine Rag (พ.ศ. 2444)
 • A Picture of Her Face (พ.ศ. 2438)
 • Pine Apple Rag (พ.ศ. 2451)
 • Pleasant Moments (พ.ศ. 2452)
 • Please Say You Will (พ.ศ. 2438)
 • The Ragtime Dance (พ.ศ. 2445)
 • The Ragtime Dance (พ.ศ. 2449) this version was shortened and published to recoup losses from the 1902 version.
 • Reflection Rag (พ.ศ. 2460) posthumous publication
 • The Rose-bud March (พ.ศ. 2448)
 • Rose Leaf Rag (พ.ศ. 2450)
 • Sarah Dear (พ.ศ. 2448) lyrics by Henry Jackson
 • School of Ragtime (พ.ศ. 2451)
 • Searchlight Rag (พ.ศ. 2450)
 • Silver Swan Rag (พ.ศ. 2514) posthumous publication
 • Solace (พ.ศ. 2452)
 • Something Doing (พ.ศ. 2446) ร่วมกับ Scott Hayden
 • Stoptime Rag (พ.ศ. 2453)
 • The Strenuous Life (พ.ศ. 2445)
 • Sugar Cane (พ.ศ. 2451)
 • Sunflower Slow Drag (พ.ศ. 2444) with Scott Hayden
 • Swipsey (พ.ศ. 2443) with Arthur Marshall
 • The Sycamore (พ.ศ. 2447)
 • Treemonisha (พ.ศ. 2454)
 • Wall Street Rag (พ.ศ. 2452)
 • Weeping Willow (พ.ศ. 2446)
 • When Your Hair Is Like the Snow (พ.ศ. 2450) lyrics by "Owen Spendthrift"

เพลงตัวอย่าง แก้

หนังสือเกี่ยวกับจอปลิน แก้

 • Edward A. Berlin, King of Ragtime: Scott Joplin and His Era (ISBN 0-19-510108-1) — the most authoritative book on Joplin's life.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้