ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ตั้งอยู่ที่ตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างคลอง 5 และคลอง 6 เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายกเข้าไป 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537

นิทรรศการภายในอาคาร

แก้

จัดแสดงในเรื่อง วิทยาศาสตร์ อวกาศ กีฬา สิ่งมีชีวิต ต่างๆ ภายในอาคารวิทยาศาสตร์

นิทรรศการนอกอาคาร

แก้

นอกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงพรรณไม้พรรณพืชต่างๆ ของอุทยานแห่งนี้

ท้องฟ้าจำลอง รังสิต

แก้

ห้องฉายดาว เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ที่ให้ความรู้เรื่องประวัติการสร้างท้องฟ้าจำลองแบบเดิม และแห่งใหม่ โดยมีพลูโตบอย เป็นตัว Mascot ที่จะบอกเล่าเรื่องต่างๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ แล้วตอนท้ายๆจะมีภาพดำดิ่งสู่มหาสมุทร และท่องสู่อวกาศ เป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุด ห้องฉายดาวจะเป็นแบบโดมเอียง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้