ศูนย์กีฬา

พื้นที่ที่รวบรวมสนามกีฬาไว้ในพื้นที่เดียว

ศูนย์กีฬา เป็นกลุ่มของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ตัวอย่างเช่น สนามกีฬาประเภทลู่และลาน สนามฟุตบอล สนามเบสบอล สระว่ายน้ำ และอะรีนา บริเวณนี้เป็นศูนย์กีฬาสำหรับออกกำลังกาย นอกจากนี้ อุทยานโอลิมปิกยังสามารถใช้เป็นเป็นศูนย์รวมความบันเทิงได้อีกด้วย

รายชื่อศูนย์กีฬา แก้

ประเทศไทย แก้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้

ส่วนภูมิภาค แก้

ทั่วโลก แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้