ศาสนาคริสต์เชิงบวก

ขบวนการเคลื่อนไหวภายในนาซีเยอรมนีซึ่งรวมแนวคิดความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติและอุดมการณ์นา

ศาสนาคริสต์เชิงบวก(เยอรมัน: Positives Christentum) เป็นขบวนการที่เคลื่อนไหวภายในนาซีเยอรมนีซึ่งได้ผสมผสานถึงความเชื่อที่ว่าความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติของชาวเยอรมันนั้นควรที่จะได้รับการค้ำจุนด้วยอุดมการณ์นาซีและองค์ประกอบของศาสนาคริสต์ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ใช้คำศัพท์นี้ในข้อที่ 24[a] ในปี ค.ศ. 1920 บนแท่นเวทีพรรคนาซี ได้ประกาศว่า "พรรคนี้ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของศาสนาคริสต์เชิงบวก" คริสต์ศาสนิกชนไร้นิกาย(Nondenominational) คำศัพท์นี้สามารถตีความได้หลากหลาย ศาสนาคริสต์เชิงบวกได้คลายความกลัวในท่ามกลางหมู่ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่ของเยอรมนีซึ่งแสดงออกผ่านทางความเป็นปฏิปักษ์ต่อโบสถ์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นในส่วนใหญ่ของขบวนการนาซี[2] ในปี ค.ศ. 1937 Hanns Kerrl รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสงฆ์ไรช์ ได้อธิบายว่า "ศาสนาคริสต์เชิงบวก"นั้นไม่ได้"ขึ้นอยู่กับหลักข้อเชื่อของอัครทูต" ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ"ความศรัทธาในพระคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า"ซึ่งเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์ มันได้แสดงให้เห็นโดยพรรคนาซี: "ท่านฟือเรอร์คือผู้ถือสารของคำวิวรณ์ใหม่" เขากล่าวเช่นนี้[3] เพื่อให้สอดคล้องกับลัทธิต่อต้านชาวยิวของนาซี ผู้สนับสนุนศาสนาคริสต์เชิงบวกก็ได้พยายามที่จะปฏิเสธถึงต้นกำเนิดชาวยิวของพระคริสต์และพระคัมภีร์ไบเบิ้ล พื้นฐานขององค์ประกอบดังกล่าว ศาสนาคริสต์เชิงบวกได้แยกตัวเองออกจากศาสนาคริสต์ที่ยึดหลักข้อเชื่อไนซีนและด้วยผลลัทธ์ที่ตามมา มันก็ได้ถือว่าเป็นการละทิ้งความเชื่อโดยศาสนจักรคริสเตียนแห่งตรีเอกภาพที่มีอยู่ตามประวัติศาสตร์ทั้งหมด ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชาวคาทอลิก ชาวอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และชาวโปรเตสแตนต์

ธงของชาวเยอรมันคริสเตียน, ขบวนการขวาจัดในชาวเยอรมันนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีส่วนร่วมในศาสนาคริสต์เชิงบวก
ชาวเยอรมันคริสเตียน ได้เฉลิมฉลอง วันลูเทอร์ ในกรุงเบอร์ลิน ในปี ค.ศ. 1933, ผู้กล่าวสุนทรพจน์โดย Bishop Hossenfelder

ฮิตเลอร์ได้ระบุตัวเองว่าเป็นชาวคริสเตียนในคำกล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1922[4] ฮิตเลอร์ยังได้ระบุตัวเองว่าเป็นชาวคริสเตียนในหนังสือไมน์คัมพฟ์ อย่างไรก็ตาม, นักประวัติศาสตร์ รวมทั้ง Ian Kershaw และ Laurence Rees ด้วยลักษณะของการยอมรับคำว่าศาสนาคริสต์เชิงบวกและการมีส่วนร่วมของเขาในนโยบายทางศาสนาว่าได้ถูกขับเคลื่อนโดยการฉวยโอกาสและโดยการรับรู้ในทางปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความสำคัญทางการเมืองของศาสนจักรคริสต์ในเยอรมนี[2] แม้แต่กระนั้น, ความพยายามของระบอบการปกครองนั้นเพื่อการกำหนดของชาวนาซีว่า "ศาสนาคริสต์เชิงบวก"ในศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ไรช์ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐนั้นล้มเหลว และมันได้ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของคริสตจักรแห่งการสารภาพบาปที่ไม่เห็นด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงอันตรายอย่างยิ่งต่อเยอรมนีจาก"ศาสนาลัทธิใหม่"[5] คริสต์จักรคาทอลิกยังได้กล่าวประณามต่อเรื่องปรัมปรา "เลือดและดิน" ของลัทธินอกรีตนี้ในปี ค.ศ. 1937 Mit brennender Sorge ด้วยลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ข้าราชการผู้มีอุดมการณ์นาซี อัลเฟรท โรเซินแบร์ค ได้มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนา"ศาสนาคริสต์เชิงบวก" ซึ่งเขาได้มีความเข้าใจถึงความขัดแย้งระหว่างคริสต์จักรโรมและคริสต์จักรโปรเตสแตนต์ซึ่งเขาได้เรียกว่า "ศาสนาคริสต์เชิงลบ"[6] Richard Steigmann-Gall ได้ตั้งข้อสงสัยว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้โรเซินแบร์คได้กลายเป็นผู้ต่อต้านศาสนาคริสต์อย่างแท้จริงหรือไม่[7] โรเซินแบร์คได้มีความเข้าใจว่า ศาสนาคริสต์เชิงบวกเป็นความศรัทธาที่ส่งผ่านและท่ามกลางความล้มเหลวของความพยายามของระบอบการปกครองเพื่อควบคุมลัทธิโปรเตสแตนต์ผ่านทางข้าราชการที่นิยมนาซี "ชาวคริสเตียนเยอรมัน" โรเซินแบร์คพร้อมกับเพื่อนร่วมหัวรุนแรงอย่างโรแบร์ท ไล และ Baldur von Schirach ให้การสนับสนุนลัทธินอกรีตใหม่คือ "ขบวนการความศรัทธาชาวเยอรมัน" ซึ่งส่วนใหญ่ได้ปฏิเสธในแนวคิดยิว–คริสต์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ในช่วงสงคราม โรเซินแบร์คได้ร่างวางแผนสำหรับอนาคตของศาสนาในประเทศเยอรมนี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง"การขับไล่ศาสนาคริสต์ของชาวต่างชาติ" และพระคัมภีร์ไบเบิลจะถูกแทนที่ด้วยไมน์คัมพฟ์ และกางเขนกับตราสวัสติกะในคริสต์จักรนาซี[8]

อ้างอิง แก้

 1. Michael & Rosen 2007, p. 321.
 2. 2.0 2.1 Rees 2012, p. 135.
 3. Shirer 1960, pp. 238–239.
 4. Hitler, Adolf. The Speeches of Adolf Hitler, 1921–1941. p. 6. สืบค้นเมื่อ 2 January 2019.
 5. Berben 1975, pp. 139–141.
 6. "Nuremberg Trial Defendants: Alfred Rosenberg". Jewish Virtual Library. Chevy Chase, Maryland: American–Israeli Cooperative Enterprise. สืบค้นเมื่อ 2 January 2019.
 7. Hexham 2007.
 8. Shirer 1960, p. 240.
 1. Point 24 of the National Socialist Programme reads:

  We demand freedom of religion for all religious denominations within the state so long as they do not endanger its existence or oppose the moral senses of the Germanic race. The Party as such advocates the standpoint of a positive Christianity without binding itself confessionally to any one denomination. It combats the Jewish-materialistic spirit within and around us, and is convinced that a lasting recovery of our nation can only succeed from within on the framework: The good of the state before the good of the individual.[1]