สภาแห่งรัฐ (เนเธอร์แลนด์)

สภาแห่งรัฐ (ดัตช์: Raad van State; อังกฤษ: Council of State) เป็นหน่วยงานในเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีและสภาฐานันดร สภาแห่งรัฐมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกที่เป็นราชวงศ์ และสมาชิกที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การค้า การทูต หรือการทหาร สภาแห่งรัฐจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1531 จึงเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดและยังทำหน้าที่อยู่[1]

คณะรัฐมนตรีจำต้องปรึกษาสภาแห่งรัฐในประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายก่อนส่งร่างนั้นให้แก่สภาฐานันดรพิจารณา กองกฎหมายปกครองของสภาแห่งรัฐยังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสี่ศาลอุทธรณ์ชั้นสูงสุดสำหรับคดีปกครอง

พระมหากษัตริย์เป็นประธานสภาแห่งรัฐ แต่น้อยครั้งที่จะเสด็จมาประชุม เมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ รองประธานจะทำหน้าที่แทน นอกจากนี้ รองประธานสภาแห่งรัฐยังปฏิบัติหน้าที่ประมุขแห่งรัฐแทนพระมหากษัตริย์ เมื่อไม่มีพระมหากษัตริย์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย

อ้างอิง

แก้
  1. "The Council of State". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-15. สืบค้นเมื่อ 2018-06-24.