สภาแห่งรัฐ (อังกฤษ: Council of State) เป็นชื่อหน่วยงานในหลายประเทศ ปรกติมีหน้าที่คล้าย ๆ กัน คือ เป็นศาลปกครอง หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในบางประเทศทำหน้าที่เป็นองคมนตรีก็มี

ในปัจจุบัน แก้ไข

ในอดีต แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข