สภาแห่งรัฐ (อังกฤษ: Council of State) เป็นชื่อหน่วยงานในหลายประเทศ ปรกติมีหน้าที่คล้าย ๆ กัน คือ เป็นศาลปกครอง หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในบางประเทศทำหน้าที่เป็นองคมนตรีก็มี

ในปัจจุบัน

แก้

ในอดีต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้