ศัตรูของประชาชน

ศัตรูของประชาชน (อังกฤษ: public enemy หรือ enemy of the people) เป็นคำที่ใช้เรียกคู่แข่งทางการเมืองหรือทางชนชั้น การใช้คำดังกล่าวเป็นความเสียหาย และแสดงให้เห็นโดยนัยว่าบุคคลกลุ่มนั้นเป็นศัตรูกับรูปแบบสังคมทั้งหมด คำดังกล่าวมีประวัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งพบว่าได้มีการใช้ครั้งแรกในสมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งสภาซีเนตได้ใช้เป็นข้ออ้างในการจับกุมจักรพรรดินีโร นับตั้งแต่นั้นมา มีบุคคลหลายกลุ่มที่ถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของประชาชน

สหภาพโซเวียต

แก้

ในสหภาพโซเวียต ได้มีการใช้คำดังกล่าวอย่างแพร่หลาย ซึ่งในภาษารัสเซียเขียนว่า враг народа "vrag naroda" ซึ่งประจวบเหมาะกับแนวคิดที่ว่าประชาชนอยู่ภายใต้การควบคุม คำดังกล่าวได้ถูกใช้โดยวลาดิมีร์ เลนิน หลังจากที่เขาก้าวขึ้นสู่อำนาจ และได้กล่าวไว้ในกฤษฎีกาในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917[1] ว่า

ผู้นำทุกคนในระบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ เป็นพรรคการเมืองซึ่งเต็มไปด้วยศัตรูของประชาชน ซึ่งการกระทำนั้นถือได้ว่าเป็นพวกนอกกฎหมาย และบุคคลพวกนี้สมควรจะถูกจับกุมและนำตัวมายังศาลปฏิวัติในทันที

— วลาดิมีร์ เลนิน
คำอื่น ๆ ที่ใช้กันในสหภาพโซเวียต
  • ศัตรูของผู้ใช้แรงงาน (враг трудящихся, "vrag trudyashchikhsya")
  • ศัตรูของชนชั้นกรรมาชีพ (враг пролетариата, "vrag proletariata")
  • ศัตรูแห่งชนชั้น (классовый враг, "klassovyi vrag")

อ้างอิง

แก้
  1. Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panné, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stéphane Courtois, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Harvard University Press, 1999, hardcover, 858 pages, ISBN 0-674-07608-7

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • รายชื่อหนังสือ ได้แก่ Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panné, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stéphane Courtois, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, Harvard University Press, 1999, hardcover, 858 pages, ISBN 0-674-07608-7