วีนัส (เทพปกรณัม)

วีนัส (อังกฤษ: Venus) เป็นเทพเจ้าโรมันซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมความรัก ความงาม เพศ ภาวะเจริญพันธุ์และความรุ่งเรือง ในเทพปกรณัมโรมัน พระนางทรงเป็นมารดาแห่งชาวโรมันผ่านพระโอรส ไอนีอัส (Aeneas) ผู้รอดจากสงครามกรุงทรอยแล้วหนีมายังอิตาลี จูเลียส ซีซาร์อ้างว่าพระนางเป็นบรรพบุรุษของตน วีนัสเป็นหัวใจของเทศกาลศาสนาหลายเทศกาล และได้รับการเคารพบูชาในศาสนาโรมันภายใต้ชื่อลัทธิต่าง ๆ

วีนัส (เทพปกรณัม)
เทพีแห่งความรัก, ความงาม, ความปรารถนา, เพศ, การเจริญพันธุ์ และความรุ่งเรือง
ส่วนหนึ่งของ Dii Consentes
วีนัสบนเปลือกหอย ภาพจากกาซาเดอวีนัส, ปอมเปอี 79 ปีก่อนคริสตกาล.
สัญลักษณ์ดอกกุหลาบ, เมอร์เทิล
วันวันศุกร์ (dies Veneris)
เทศกาลVeneralia
Vinalia Rustica
Vinalia Urbana
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองมาส์และวัลเคน
บุตร - ธิดาคิวปิด, อีเนียส
บิดา-มารดาเกิดจากฟองทะเล
เทียบเท่าในกรีกแอโฟรไดที

ชาวโรมันรับเรื่องปรัมปราและความเป็นสัญรูปของภาคกรีกของพระนาง แอโฟรไดที สำหรับศิลปะโรมันและวรรณคดีละติน ในประเพณีคลาสสิกยุคหลังของตะวันตก วีนัสเป็นพระเจ้าพระองค์หนึ่งในเทพปกรณัมกรีก-โรมันซึ่งมีการอ้างอิงมากที่สุดเป็นการรวมความรักและเพศสภาพ