วีนัส (เทพปกรณัม)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วีนัส

วีนัส (อังกฤษ: Venus) เป็นเทพเจ้าโรมันซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมความรัก ความงาม เพศ ภาวะเจริญพันธุ์และความรุ่งเรือง ในเทพปกรณัมโรมัน พระนางทรงเป็นมารดาแห่งชาวโรมันผ่านพระโอรส ไอนีอัส (Aeneas) ผู้รอดจากสงครามกรุงทรอยแล้วหนีมายังอิตาลี จูเลียส ซีซาร์อ้างว่าพระนางเป็นบรรพบุรุษของตน วีนัสเป็นหัวใจของเทศกาลศาสนาหลายเทศกาล และได้รับการเคารพบูชาในศาสนาโรมันภายใต้ชื่อลัทธิต่าง ๆ

วีนัส (เทพปกรณัม)
เทพีแห่งความรัก, ความงาม, ความปรารถนา, เพศ, การเจริญพันธุ์ และความรุ่งเรือง
ส่วนหนึ่งของ Dii Consentes
Aphrodite Anadyomene from Pompeii cropped.jpg
วีนัสบนเปลือกหอย ภาพจากกาซาเดอวีนัส, ปอมเปอี 79 ปีก่อนคริสตกาล.
สัญลักษณ์ดอกกุหลาบ, เมอร์เทิล
วันวันศุกร์ (dies Veneris)
เทศกาลVeneralia
Vinalia Rustica
Vinalia Urbana
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองมาส์และวัลเคน
บุตร - ธิดาคิวปิด, อีเนียส
บิดา-มารดาเกิดจากฟองทะเล
เทียบเท่าในกรีกแอโฟรไดที

ชาวโรมันรับเรื่องปรัมปราและความเป็นสัญรูปของภาคกรีกของพระนาง แอโฟรไดที สำหรับศิลปะโรมันและวรรณคดีละติน ในประเพณีคลาสสิกยุคหลังของตะวันตก วีนัสเป็นพระเจ้าพระองค์หนึ่งในเทพปกรณัมกรีก-โรมันซึ่งมีการอ้างอิงมากที่สุดเป็นการรวมความรักและเพศสภาพ