วิธีใช้:สอนตารางด้วยมาร์กอัปวิกิ/1

บทนำตาราง
อย่างไรและทำไม

แก้ไขตาราง
พื้นฐาน

ขยายตาราง
เพิ่มแถวและสดมภ์

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านEnhanced editing toolbar
Enhanced editing toolbar


ตารางเป็นวิธีการจัดแสดงข้อมูลที่พบบ่อยอย่างหนึ่ง มอดูลสอนการใช้งานนี้จะมีคู่มือสร้างตารางใหม่และแก้ไขตารางเดิม


วิธีง่ายที่สุดในการแทรกตารางใหม่คือใช้แถบเครื่องมือแก้ไขที่ปรากฏเมื่อคุณแก้ไขหน้า (ตัวอย่างดังภาพด้านบน) เมื่อคลิกปุ่ม จะเปิดคำโต้ตอบให้คุณนิยามตารางใหม่ เมื่อคุณเลือกจำนวนแถวและสดมภ์แล้ว จะแทรกมาร์กอัปวิกิลงในบทความ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ "ตัวอย่าง" เป็นข้อมูลที่คุณต้องการแสดง


ตารางในวิกิพีเดียโดยเฉพาะตารางใหญ่ ๆ อาจดูยุ่งยาก แต่หลักการของตารางเข้าใจได้ไม่ยากเลย