วิธีใช้:สอนตารางด้วยมาร์กอัปวิกิ/2

บทนำตาราง
อย่างไรและทำไม

แก้ไขตาราง
พื้นฐาน

ขยายตาราง
เพิ่มแถวและสดมภ์

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านไม่ว่าคุณกำลังแทรกตารางใหม่ หรือกำลังแก้ไขตารางเดิมก็ตาม การเปลี่ยนแปลงข้อความในเซลล์ตารางจะเปลี่ยนการแสดงผลของตาราง แต่คุณสามารถทำได้มากกว่านั้น

ตารางหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยส่วนย่อยพื้นฐานต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดคุณสามารถดัดแปรได้

{| เริ่ม นอกจากเป็นจุดเริ่มต้นของตารางแล้ว ยังเป็นที่นิยามคลาสของตาราง ตัวอย่างเช่น class="wikitable" "คลาส" (class) ของตารางใช้การจัดรูปแบบวิกิพีเดียมาตรฐานกับตารางนั้น คลาสที่ใช้บ่อยที่สุดสองอันดับแรก ได้แก่ "wikitable" และ "wikitable sortable" ซึ่งคลาสหลังทำให้สามารถเรียงลำดับตารางได้โดยคลิกเซลล์หัวตารางของสดมภ์ใดก็ได้
|+ คำบรรยายตาราง จำเป็น สำหรับความมุ่งหมายด้านการอ่านง่าย (accessibility) ของตาราง และวางอยู่ระหว่างเริ่มตารางกับตารางแถวแรก
! เซลล์หัวตาราง ไม่มีก็ได้ หนึ่งเซลล์เริ่มด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หนึ่งตัว เซลล์หัวตารางหลายเซลล์สามารถวางในบรรทัดเดียวกันได้โดยใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่ (!!)
|- แถวใหม่ การขึ้นต้นเซลล์แถวใหม่ ใช้ขีดตั้งเดี่ยว (|) และยัติภังค์เดี่ยว (-)
| เซลล์ใหม่
ในแถว
การเพิ่มเซลล์ใหม่ในแถว ให้เริ่มต้นเซลล์ใหม่ในบรรทัดใหม่ตามด้วยขีดตั้งเดี่ยว (|) หรือสามารถวางหลายเซลล์ในบรรทัดเดียวกันได้โดยใช้เครื่องหมายขีดตั้งคู่ (||)
|} จบ ปิดท้ายตารางด้วยเครื่องหมายขีดตั้งเดี่ยว (|) และวงเล็บเหลี่ยมหันซ้าย (}) โดด ๆ โดยขึ้นบรรทัดใหม่

ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ไม่สนใจช่องว่างต้นและท้ายเซลล์

ผัง

เมื่อคุณแก้ไขตารางที่มีอยู่แล้ว คุณอาจเห็นว่ามีวิธีวางผังตารางอยู่สองแบบที่พบบ่อย

สำหรับผู้อ่าน ตัวอย่างข้างต้นทั้งสองแบบจะเห็นเหมือนกัน

คำบรรยาย
หัว C1 หัว C2 หัว C3
R1C1 R1C2 R1C3
R2C1 R2C2 R2C3