วิธีใช้:สอนตารางด้วยมาร์กอัปวิกิ/ทั้งหมด

Enhanced editing toolbar
Enhanced editing toolbar


ตารางเป็นวิธีการจัดแสดงข้อมูลที่พบบ่อยอย่างหนึ่ง มอดูลสอนการใช้งานนี้จะมีคู่มือสร้างตารางใหม่และแก้ไขตารางเดิม


วิธีง่ายที่สุดในการแทรกตารางใหม่คือใช้แถบเครื่องมือแก้ไขที่ปรากฏเมื่อคุณแก้ไขหน้า (ตัวอย่างดังภาพด้านบน) เมื่อคลิกปุ่ม จะเปิดคำโต้ตอบให้คุณนิยามตารางใหม่ เมื่อคุณเลือกจำนวนแถวและสดมภ์แล้ว จะแทรกมาร์กอัปวิกิลงในบทความ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ "ตัวอย่าง" เป็นข้อมูลที่คุณต้องการแสดง


ตารางในวิกิพีเดียโดยเฉพาะตารางใหญ่ ๆ อาจดูยุ่งยาก แต่หลักการของตารางเข้าใจได้ไม่ยากเลย

แก้ไขตาราง แก้

ไม่ว่าคุณกำลังแทรกตารางใหม่ หรือกำลังแก้ไขตารางเดิมก็ตาม การเปลี่ยนแปลงข้อความในเซลล์ตารางจะเปลี่ยนการแสดงผลของตาราง แต่คุณสามารถทำได้มากกว่านั้น

ตารางหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยส่วนย่อยพื้นฐานต่อไปนี้ ซึ่งทั้งหมดคุณสามารถดัดแปรได้

{| เริ่ม นอกจากเป็นจุดเริ่มต้นของตารางแล้ว ยังเป็นที่นิยามคลาสของตาราง ตัวอย่างเช่น class="wikitable" "คลาส" (class) ของตารางใช้การจัดรูปแบบวิกิพีเดียมาตรฐานกับตารางนั้น คลาสที่ใช้บ่อยที่สุดสองอันดับแรก ได้แก่ "wikitable" และ "wikitable sortable" ซึ่งคลาสหลังทำให้สามารถเรียงลำดับตารางได้โดยคลิกเซลล์หัวตารางของสดมภ์ใดก็ได้
|+ คำบรรยายตาราง จำเป็น สำหรับความมุ่งหมายด้านการอ่านง่าย (accessibility) ของตาราง และวางอยู่ระหว่างเริ่มตารางกับตารางแถวแรก
! เซลล์หัวตาราง ไม่มีก็ได้ หนึ่งเซลล์เริ่มด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หนึ่งตัว เซลล์หัวตารางหลายเซลล์สามารถวางในบรรทัดเดียวกันได้โดยใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์คู่ (!!)
|- แถวใหม่ การขึ้นต้นเซลล์แถวใหม่ ใช้ขีดตั้งเดี่ยว (|) และยัติภังค์เดี่ยว (-)
| เซลล์ใหม่
ในแถว
การเพิ่มเซลล์ใหม่ในแถว ให้เริ่มต้นเซลล์ใหม่ในบรรทัดใหม่ตามด้วยขีดตั้งเดี่ยว (|) หรือสามารถวางหลายเซลล์ในบรรทัดเดียวกันได้โดยใช้เครื่องหมายขีดตั้งคู่ (||)
|} จบ ปิดท้ายตารางด้วยเครื่องหมายขีดตั้งเดี่ยว (|) และวงเล็บเหลี่ยมหันซ้าย (}) โดด ๆ โดยขึ้นบรรทัดใหม่

ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ไม่สนใจช่องว่างต้นและท้ายเซลล์

ผัง

เมื่อคุณแก้ไขตารางที่มีอยู่แล้ว คุณอาจเห็นว่ามีวิธีวางผังตารางอยู่สองแบบที่พบบ่อย

สำหรับผู้อ่าน ตัวอย่างข้างต้นทั้งสองแบบจะเห็นเหมือนกัน

คำบรรยาย
หัว C1 หัว C2 หัว C3
R1C1 R1C2 R1C3
R2C1 R2C2 R2C3

ขยายตาราง แก้

การเพิ่มสดมภ์หรือแถวใหม่เป็นเรื่องปกติ


การเพิ่มแถว

ในการเพิ่มแถวในตาราง ให้แทรกตัวแบ่งแถวใหม่เพิ่ม และแทรกจำนวนสดมภ์ให้เท่ากับแถวอื่น


วิธีง่ายที่สุดคือลอกแถวก่อน ๆ แล้ววางมาร์กอัป แล้วค่อยแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ แต่อย่าลบมาร์กอัปจบตาราง |} ที่ต้องอยู่ใต้ตารางแถวล่างสุดเสมอ


การเพิ่มสดมภ์

ในการเพิ่มสดมภ์ในตาราง ให้เพิ่มเซลล์เข้าไปในตำแหน่งเดียวกันของทุกแถว


แสดงตัวอย่าง

เมื่อแก้ไขตาราง แนะนำอย่างยิ่งให้แสดงตัวอย่างก่อน เพราะผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ตารางรวนไปหมดได้

ดูเพิ่ม แก้