วิธีใช้:สอนตารางด้วยมาร์กอัปวิกิ/4

บทนำตาราง
อย่างไรและทำไม

แก้ไขตาราง
พื้นฐาน

ขยายตาราง
เพิ่มแถวและสดมภ์

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านสรุป

  • แทรกตารางโดยกดปุ่ม
  • ตารางมาตรฐานขึ้นต้นด้วย {|class="wikitable" และปิดท้ายด้วย |}
  • สำหรับตารางเรียงลำดับ ใช้คลาส {|class="wikitable sortable"
  • แถวใหม่ของตารางให้ขึ้นต้นด้วย |-
  • เซลล์ในแถวหนึ่งคั่นด้วยอักขระขีดตั้ง ||

สารสนเทศละเอียด


ทดสอบสิ่งที่คุณเรียนในหน้าทดลอง