วิธีใช้:สอนนโยบายและแนวปฏิบัติ/1


นโยบาย, แนวปฏิบัติ
หลักการและเหตุผล

เนื้อหา
กฎการเขียนวิกิพีเดีย

ความประพฤติ
ร่วมงานกับผู้อื่น

สรุป
ทบทวนสิ่งที่ได้อ่านจริง ๆ แล้ววิกิพีเดียมีกฎเข้มงวดไม่กี่ข้อเท่านั้น แต่ตั้งอยู่บนหลักการมูลฐาน 5 ข้อ ชุมชนวิกิพีเดียพัฒนานโยบาย และ แนวปฏิบัติ เพื่ออธิบายหลักการดังกล่าวให้กระจ่างขึ้น และอธิบายว่าการนำหลักการนั้นไปปฏิบัติ ระงับข้อพิพาท และช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายของเราในการสร้างสารานุกรมเสรีและน่าเชื่อถือได้อย่างไร


นโยบายเป็นการอธิบายหลักการมูลฐานของวิกิพีเดียให้ละเอียดยิ่งขึ้น และแนวปฏิบัติเป็นข้อแนะนำวิธีการใช้นโยบายและการวางรูปแบบบทความต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการมีประกาศอยู่ด้านบนชัดเจน และมีคำเติมหน้า "วิกิพีเดีย:" ก่อนชื่อหน้า


แม้ว่าวิกิพีเดียภาษาไทยมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติอยู่หลายเรื่อง แต่เราไม่ได้คาดว่าใครจะต้องรู้ทั้งหมด โชคดีว่ากฎตั้งอยู่บนกฎพื้นฐานไม่กี่ข้อ ซึ่งเราจะมีอธิบายสั้น ๆ ถึงกฎสำคัญอันเป็นจิตวิญญาณโดยทั่วไปของกฎวิกิพีเดีย ในหน้าต่อไปนี้ การทราบกฎพื้นฐานทำให้การอภิปรายและการเขียนง่ายและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น