วิทยุแร่ (อังกฤษ: Crystal radio) เป็นเครื่องรับวิทยุอย่างง่าย นิยมใช้กันในยุคแรกๆ ของวงการวิทยุ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นสายอากาศยาว ไดโอด และหูฟังแร่

เครื่องรับวิทยุแร่ พร้อมหูฟังแร่

วิทยุชนิดนี้ จะรับคลื่นระบบ AM และเปล่งเสียงออกมาโดยอาศัยพลังงานที่ได้จากคลื่นวิทยุโดยตรง[1]

อ้างอิง

แก้
  1. เรียนรู้ไฟฟ้าสื่อสาร. กรุงเทพฯ, สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2551 ISBN 978-974-10-9762-3. หน้า 156.