วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สังกัดกองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม โดยเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล[1][2]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Nursing College
Logo navy.png
สถาปนา5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
ประเภทวิทยาลัย
เว็บไซต์[1]

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้ง "โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย" เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงคราม ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และเข้าเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

หลักสูตรแก้ไข

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข