วิทยาลัยบริติช มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยบริติช มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: SPU's British College) เป็นวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่เป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยวูล์ฟแฮมป์ตัน

วิทยาลัยบริติช มหาวิทยาลัยศรีปทุม
180px
ชื่ออังกฤษSPU's British College
ที่อยู่วิทยาเขตบางเขน
วันก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (1 ปี)
วารสารวารสารวิทยาลัยบริติช
สีประจำคณะไม่มีสีประจำวิทยาลัย
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/britishcollege

ความร่วมมือทางวิชาการแก้ไข

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยบริติช มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา และอีก 1 ประกาศนียบัตร คือ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยวูล์ฟแฮมป์ตัน ประเทศอังกฤษ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก Pearson ประเทศอังกฤษ [1]

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบริติช มหาวิทยาลัยศรีปทุม[2]
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการการดำเนินงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาประกอบกิจการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาบัญชีและการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข