วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: College of Oriental Medicine, Sripatum University ) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดสอนทางด้านการแพทย์แผนไทยและสปา แต่ยังไม่มีการเปิดรับนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-OMD SPU.png
ชื่ออังกฤษCollege of Oriental Medicine, Sripatum University
ที่อยู่บางเขน
วันก่อตั้ง15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
วารสารวารสารวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สีประจำคณะ     สีเขียวขี้ม้า
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/omd/th/

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข