วิทยายุทธ คือ ท่วงท่า เคล็ดลับในการต่อสู้ ของจีนโบราณ มักพบในนวนิยายกำลังภายใน อาจจะประกอบด้วยกำลังภายใน หรือลมปราณ หรือไม่มีก็ได้

วิทยายุทธ พื้นฐานมีหลายประเภท เช่น เพลงดาบ, เพลงกระบี่, เพลงทวน, เพลงไม้เท้า,เพลงแส้,ดรรชนี, มือเปล่า เป็นต้น วิทยายุทธยังแบ่งไปตามแต่ละค่ายสำนัก แต่ละอาจารย์ หรือครูมวย อาจเป็นความลับที่สืบทอดกันภายในแต่ละสำนัก หรืออาจเป็นของทั่วไปสำหรับออกกำลังกายก็ได้

วิทยายุทธที่มีรากฐาน มักมีท่าไม้ตาย ซึ่งเป็นเคล็ดลับในการเอาชนะคู่ต้อสู้ การศึกษาท่าไม้ตายจึงเป็นสิ่งที่มักทำกันเสมอเมื่อมีการประลองยุทธ