วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:Q-A)

ปุจฉา-วิสัชนา ของวิกิพีเดียเปรียบเสมือนแผนกบริการตอบคำถามของห้องสมุด คุณสามารถทิ้งคำถามไว้และอาสาสมัครวิกิพีเดียจะช่วยให้คุณพบสารสนเทศที่คุณต้องการ

ก่อนถามคำถาม โปรดลองใช้กล่องค้นหาด้นบนเพื่อค้นหาทั้งเว็บไซต์วิกิพีเดีย หรือกรุปุจฉา-วิสัชนาดูก่อน บ่อยครั้งที่คุณจะพบคำตอบที่คุณกำลังมองหาด้วยการค้นเร็วกว่ารอคำตอบ

หมายเหตุ: ในวิกิพีเดียห้ามให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือการแพทย์ สารสนเทศเพิ่มเติมดูที่ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายและการแพทย์ของวิกิพีเดีย

สำหรับสารสนเทศทุกเรื่อง โปรดเลือกหมวดคำถามของคุณ:

สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษา จิปาถะ กรุ
ประวัติศาสตร์ การเมือง วรรรณกรรม ศาสนา ปรัชญา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ และสังคม เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ อักขระ การสะกด ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การออกเสียง ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา และการขอคำแปล ถามคำถามที่ไม่จัดอยู่ในหมวดใดเลย ดูคำถามเก่า

สำหรับวิธีใช้จำเพาะต่อการดำเนินงานวิกิพีเดีย:

สารบัญวิธีใช้ แผนกช่วยเหลือ สภากาแฟ
มีสารสนเทศวิธีใช้ทั่วไป ถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้วิกิพีเดีย เสนอแนะและถกเรื่องนโยบายและการพัฒนาวิกิพีเดีย