วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/คำทับศัพท์หมวด Z

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำอังกฤษ คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย คำทับศัพท์รูปแบบอื่น
Z แซด เซด
zenith เซนิท
zigzag ซิกแซ็ก
zircon เซอร์คอน
zone โซน
zoom ซูม
zygomata ไซโกมาตา
zygote ไซโกต ไซโกท

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z