วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/คำทับศัพท์หมวด Y

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำอังกฤษ คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย คำทับศัพท์รูปแบบอื่น
Y วาย
yacht เรือยอช (อ่านว่า ยอช) ยอชต์, ยอชท์
Yale เยล
Yankee แยงกี
Yardley ยาร์ดเลย์
yeast ยีสต์ ยีสท์
York ยอร์ก ยอร์ค
ytterbium อิตเทอร์เบียม อิตเตอร์เบียม
yttrium อิตเทรียม อิตเตรียม

คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z