วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/สนธิสัญญาเบาว์ริง

สนธิสัญญาเบาว์ริงแก้ไข

สนธิสัญญาเบาว์ริง ถูกเสนอเมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
เสนอชื่อโดย Horus | พูดคุย
สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย ไม่รู้ว่าขาดตกบกพร่องอะไรอีก ถือว่าประโยชน์ตกแก่ผู้พัฒนาแล้วกันครับ --B20180 14:01, 30 ธันวาคม 2553 (ICT)
 2.   เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 09:04, 10 มกราคม 2554 (ICT)
 3.   เห็นด้วย --เอ็มสกาย 14:21, 15 มกราคม 2554 (ICT)
 4.   เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย   20:20, 22 มกราคม 2554 (ICT)
 5.   เห็นด้วย สำหรับบทความคุณภาพ ก็น่าจะใช้ได้้แล้วครับ --taweethaも 10:21, 26 มกราคม 2554 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. บทความเรียบร้อยสวยงามดี ส่วนที่เหลือก็คงเป็นเพียงการเพิ่มอ้างอิงครับ --B20180 09:59, 30 ธันวาคม 2553 (ICT)
  • รบกวนระบุตรงที่ต้องการเลยครับ --Horus | พูดคุย 10:01, 30 ธันวาคม 2553 (ICT)
  • ได้แล้วทั้ง 2 ที่ --Horus | พูดคุย 11:15, 30 ธันวาคม 2553 (ICT)
 2. เบื้องหลัง เป็นไปได้หรือไม่ครับที่จะเท้าความไปถึงปัญหาของสนธิสัญญาเบอร์นีที่อังกฤษยังไม่ได้ในข้อที่ตนต้องการ และปัญหาสภาพการเมืองที่รุมเร้าช่วงนั้นต่อการทำสนธิสัญญา ปัญหาการล่าอาณานิคม และปัญหาที่เรื้อรังการเช่าเกาะหมากที่ส่งผลต่อการครอบงำทางการเมืองของอังกฤษในรัฐทางตอนใต้ของไทยในขณะนั้น
  ทั้งหมดได้กล่าวถึงในสนธิสัญญาเบอร์นีแล้วครับ และมีลิงก์เชื่อมโยงแล้ว --Horus | พูดคุย 20:08, 13 มกราคม 2554 (ICT)
 3. ผลที่ตามมา นอกจากทางเศรษฐกิจและการทำสนธิสัญญาในรูปแบบคล้ายคลึงกันกับประเทศอื่น อยากให้เพิ่มเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองของอังกฤษต่อไทยในหัวเมืองทางใต้ที่ยังคงอยู่และการต่อรองจนสูญเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู รวมถึงการปรับปรุงงานด้านอื่นๆ อาทิ กฎหมาย การศาล และทางการปกครอง การจัดรูปแบบหัวเมือง การศึกษา การขยายตัวทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และด้านอื่นๆของไทยอย่างคร่าวๆ ซึ่งล้วนมาจากสนธิสัญญานี้ทั้งสิ้น แม่จะไม่ได้มาจากตัวสัญญาโดยตรง แต่สัญญานี้เป็นต้นแบบของการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งรัฐบาลไทยพยายามแก้ไขเรื่องนี้จนลุล่วงในเวลาต่อมา --เอ็มสกาย 13:15, 31 ธันวาคม 2553 (ICT)
  เพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองด้านสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วครับ --Horus | พูดคุย 20:08, 13 มกราคม 2554 (ICT)
 4. หัวข้อ การเจรจา ย่อหน้าสุดท้าย "เบาริ่งได้แสดงความเห็นว่า ทั้งสองคนนี้เองที่ทำให้การเจรจาขอแก้ไขหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีในช่วงปลายรัชกาลที่ 3" อ่านแล้วงงค่ะ เบาริ่งเห็นว่า 2 คนนี้ทำไมเหรอคะ --Tinuviel | พูดคุย   22:50, 12 มกราคม 2554 (ICT)
  พิมพ์ตกไปครับ --Horus | พูดคุย 20:01, 13 มกราคม 2554 (ICT)
 5. ชื่อสนธิสัญญา ใช้ เบาว์ริ่ง แต่ชื่อคนใช้ เบาริ่ง ที่ถูกน่าจะเป็นอันไหนคะ --Tinuviel | พูดคุย   22:52, 12 มกราคม 2554 (ICT)
  สำหรับชื่อบุคคลพบว่ามีการใช้ "เบาริง" มากกว่า "เบาว์ริง" ครับ แต่ชื่อสนธิสัญญาใช้ "เบาว์ริง" ถูกแล้ว ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนเป็นเบาว์ริงทั้งหมดจะได้มีมาตรฐานเดียวกันครับ --Horus | พูดคุย 20:01, 13 มกราคม 2554 (ICT)
 6. เนื้อหาตัวสัญญาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วคิดว่าบรรยายได้ละเอียดครบถ้วนดีแล้ว แต่ที่มา ความหมาย legacy และ implication ต่อคนในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการยกเลิก ยังเป็นหัวข้อที่เพิ่มเติมได้อีก (ข้อเสนอต่อไปนี้คิดว่าเอาไปใช้ทำบทความคัดสรรก็แล้วกันนะครับ)
  • ผลของสัญญาอาจแบ่งออกเป็นด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และการศาลยุติธรรม อยากให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านและเพิ่มเติมข้อมูลลงไปนะครับ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย จนถึง พ.ศ. 2484 / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, สมภพ มานะรังสรรค์, บรรณาธิการ. - น่าจะมีเรื่องการเกิดกระฎุมพี การส่งออกข้าวและการถือครองที่ดินโดยเอกชน ที่เป็นผลพวงตามกันมา
  • การยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต - น่าจะมีบริบทเกี่ยวกับ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปฏิรูปการศาลยุติธรรมของไทย และนายปรีดี เพิ่มด้วยนะครับ (และอาจใส่ดูเพิ่ม ข้อตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2489 ซึ่งก็เป็นข้อสัญญาเสียเปรียบอีกฉบับที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง)
  • ด้านการศาลยุติธรรม ในบทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าก่อนมีสนธิสัญญานี้เป็นอย่างไร และหลังยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วเป็นอย่างไร จึงอยากให้กล่าวถึง กฎหมายตราสามดวง กฎหมายลักษณะพิสูจน์ ที่ว่าต้องลุยไฟ ถ่วงน้ำ ฯลฯ จนถึงการประกาศใช้ประมวลกฎหมายต่างๆ ตามแบบยุโรป รวมถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของเรื่อง
  • --taweethaも 10:47, 26 มกราคม 2554 (ICT)