วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาแก้ไข

กำหนดการ
วันที่เสนอ1 กรกฎาคม 2562
เส้นตายรอบแรก15 กรกฎาคม 2562
เส้นตายรอบสอง29 กรกฎาคม 2562
เสนอชื่อโดย ได้มีการปรับปรุงจากกรุแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 20:30, 1 กรกฎาคม 2562 (+07)
สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย คุณภาพบทความไม่มีข้อติแล้วครับ เหลือ ข้อ 1 (ข) ที่อาจจะต้องให้ผู้รู้มาช่วยดูว่าเนื้อหาขาดตกบกพร่องในประเด็นสำคัญประเด็นใดบ้าง --Wedjet (คุย) 20:40, 25 กรกฎาคม 2562 (ICT)
 2.   เห็นด้วย Mda (คุย) 22:39, 27 กรกฎาคม 2562 (ICT)
 3.   เห็นด้วย --Mr.CN (คุย) 11:45, 28 กรกฎาคม 2562 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. ควรแก้ไขการวรรคตอนให้เป็นไปตาม WP:MOS เช่น ใช้เครื่องหมาย "–" แทนคำว่า ถึง (เครื่องหมายอยู่ใน แทรก ใต้หน้าต่างแก้ไข), ดูการเว้นช่องไฟ เช่น "เมื่อคุณประไพอายุครบแปดขวบจึงได้เข้าไปเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนราชินี[3]ตั้งแต่พ.ศ. 2454 จนถึง พ.ศ. 2463" --Wedjet (คุย) 19:39, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ปรับปรุงแล้วครับ--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:53, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
 2. ส่วน คำอำนวยจากรัชกาลที่ 6 ไม่จำเป็น สามารถรวมกับส่วนอื่นได้ อีกทั้งการยกข้อความต้นฉบับมาควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการชี้ประเด็นใด ส่วนข้อความต้นฉบับถ้ายาวเกินไปหรือมากเกินไปควรทำเป็นเชิงอรรถแทน ใช้ {{efn}} กับ {{Notelist}} ก็ได้ครับ --Wedjet (คุย) 19:39, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ตัดออกแล้วครับ ตอนแรกที่เขียนหัวข้อนี้คือตั้งใจจะสื่อให้เห็นว่าทรงได้รับความรักจากรัชกาลที่ 6 จาก เพราะจะปรากฎพระนามในคำอำนวยของบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 หลายเรื่อง แต่ผมว่าก็น่าจะตัดออกได้เพราะไม่ได้สำคัญกับพระประวัติอะไรมาก --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:18, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  อาจจะเขียนในส่วน ชีวิตส่วนพระองค์ แทน แต่คิดว่าตัวโคลงเองคงไม่จำเป็นครับ --Wedjet (คุย) 22:21, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  มีหัวข้อ พระจริยวัตร อยู่แล้วนะครับ น่าจะไม่ต้องเพิ่ม ชีวิตส่วนพระองค์ ขึ้นมาอีก--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:27, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ได้หมดครับ ตามที่ผู้เขียนหลักเห็นสมควร --Wedjet (คุย) 23:02, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
 3. เนื้อหาบางส่วนที่พาดพิงถึงบุคคลอื่น แม้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กำลังกล่าวถึง ควรเขียนให้กระชับที่สุด เช่น "คุณเปรื่อง สุจริตกุล พี่สาวของคุณประไพ ได้เข้ารับราชการฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น พระสุจริตสุดา" ในย่อหน้าเดียวกันที่กล่าวถึง พระสุจริตสุดา ("ด้วยเหตุนี้พระสุจริตสุดาจึงให้ประไพ ซึ่งเป็นน้องสาวไปถวายการรับใช้บ่อย ๆ ครั้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2464 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส") อาจเขียนใหม่เป็น "ด้วยเหตุนี้พระสุจริตสุดาซึ่งเป็นพี่สาวของประไพ ที่ได้รับแต่งตั้งยศก่อนหน้านี้" หรือ "นางสาวสงวน สุจริตกุล เป็นแชมป์แบดมินตันของประเทศไทย และได้แชมป์ที่มาเลเซีย" อาจตัดเหลือ "นางสาวสงวน สุจริตกุลซึ่งเป็นนักกีฬาแบตมินตันระดับชาติ" (ไม่ต้องยึดตามนี้นะครับ แค่ยกมาเป็นแนวทาง) เป็นต้น
  ปรับปรุงแล้วครับ--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:55, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ตรวจสอบเพิ่มด้วยครับ "เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแสดงโขนสมัครเล่น เรื่อง "รามเกียรติ์" ตอนนางลอย[4] พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2464[5]" "คุณประไพยังแสดงเป็น "อินทิรา ดุลยวัจน์" นางเอกของพระราชนิพนธ์ละครพูด ... "เสือเถ้า"[6] ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงเป็นเจ้าคุณปู่ของนางเอก คือ "พระยาอรรถประกาศกรณีย์"" --Wedjet (คุย) 00:27, 16 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกัน ตัดออกแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:53, 16 กรกฎาคม 2562 (+07)
  "เมื่อคุณประไพอายุครบแปดขวบจึงได้เข้าไปเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ พ.ศ. 2454—2463 ในรุ่นเดียวกับหม่อมเจ้าจันทรนิภา เทวกุล คุณสมบุญ ชินะโชติ และคุณเพียบ สุจริตกุล" และประโยค "คุณประไพชอบการกีฬามากกว่าวิชาการ แต่ก็สอบได้คะแนนดีทุกครั้ง" คิดว่าไม่จำเป็น --Wedjet (คุย) 14:43, 24 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ประโยคแรกตัดออกแล้วครับ แต่ประโยคหลังผมว่าเกี่ยวข้องกับพระประวัติ ควรคงไว้ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าทรงมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาด และยังเป็นเหตุผลไปถึงว่าทำไมจึงทรงสนับสนุนกีฬาเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระราชินี --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 00:08, 25 กรกฎาคม 2562 (+07)
 4. อ้างอิงทั้งหมดควรใส่ข้อมูลบรรณานุกรมให้ครบ เช่น เจรียง ลัดพลี. รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ., Phra Nang Chao Suvadhana Kreuakaew Abhayavongsa, พระราชวังดุสิต – BANGKOK's PALACES, วังริมคลองภาษีเจริญ - พระราชวัง วัง และพระตำหนักในไทย --Wedjet (คุย) 19:56, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ปรับปรุงแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 17:14, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
 5. ในส่วนพระอนุสรณ์ ควรเขียนให้กล่าวถึงตัวบุคคลที่กำลังกล่าวถึงมากที่สุด การเขียนชื่อประธาน ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคิดว่ามากเกินไป บางอย่างเช่น (โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย) "โรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง อาคารประกอบจำนวน 3 หลัง ห้องน้ำ 2 แห่งหลังสนาม โรงอาหาร 1 หลัง และลานเอนกประสงค์" ถือว่าออกนอกประเด็นมากเกินไป ตัดทิ้งดีกว่า --Wedjet (คุย) 19:56, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ตัดออกแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:23, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
 6. ควรตัดบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับชีวประวัติ เช่น "เมื่อประชวร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าฯ รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ในโอกาสฉลองพระชันษา 6 รอบ" --Wedjet (คุย) 19:56, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  สำหรับข้อความส่วนนี้ผมคิดว่าเกี่ยวนะครับ เพราะอยู่ในหัวข้อพระจริยวัตร เป็นการบ่งบอกว่าหลังพระราชสวามีสิ้นพระชนม์ก็ยังทรงมีสายสัมพันธ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะแตกต่างจากพระนางเธอลักษมีลาวัณ ที่จะปลีกพระองค์ประทับอยู่เพียงผู้เดียว ส่วนเนื้อหาส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องผมจะพยายามตัดออกครับ--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:55, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  งั้นก็ควรทำแบบที่ผมเสนอในส่วน คำอำนวยจากรัชกาลที่ 6 ข้างต้น คือ เขียนไว้หน้าสุดว่าต้องการสื่ออะไร แล้วที่เหลือเป็นการยกตัวอย่างสั้น ๆ ประมาณว่า ทรงมีสายสัมพันธ์กับพระราชวงศ์ เช่น ในหลวงทรงอนุเคราะห์การรักษาพยาบาลเมื่อคราวประชวรในปี อีกเหตุการณ์หนึ่ง ได้แก่ ... ว่าไปครับ (คัดมาเฉพาะที่สื่อชัดก็พอนะครับ ไม่ใช่ว่ามีการติดต่อกันทุกครั้งจะต้อง list มา เอาแค่ให้ยืนยันประเด็นได้ก็พอแล้ว) --Wedjet (คุย) 00:15, 16 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ปรับข้อความแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 00:11, 17 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ตรวจสอบย่อหน้าที่ 2 ในส่วน พระชนม์ชีพหลังรัชกาลที่ 6 ด้วยครับ --Wedjet (คุย) 11:29, 17 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ปรับปรุงแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 13:40, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ปรับบปรุงยังไงครับ ก็เห็นเนื้อหายังเหมือนเดิม --Wedjet (คุย) 17:24, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  แล้วจะต้องตัดยังไงอีกอะครับ เนื้อหาส่วนนี้ผมว่าก็ต้องคงไว้ครับ เพราะแสดงให้เห็นว่าในหลวงทรงพระกรุณาต่อสมเด็จอินทร์ ทรงพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ในโอกาสฉลองพระชันษาครบรอบถึงสองครั้ง แล้วก็ไม่ใช่เจ้านายทุกพระองค์ที่ในหลวงจะพระราชทานน้ำพระมหาสังข์โอกาสพระชันษาครบรอบนะครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 01:10, 21 กรกฎาคม 2562 (+07)
  งั้นขอแหล่งอ้างอิงเรื่อง "ไม่ใช่เจ้านายทุกพระองค์ที่ในหลวงจะพระราชทานน้ำพระมหาสังข์โอกาสพระชันษาครบรอบ" ด้วยครับ ไม่ใช่ตั้งข้อสังเกตเอาเอง Wedjet (คุย) 08:26, 21 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  จากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ (๒) ระบุว่า "ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏหลั่งน้ำพระพุทธมนต์พระราชทานพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป" และ ส.พลายน้อย เขียนไว้ใน ขัตติยะประเพณี ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน้ำพระมหาสังข์แก่พระราชวงศ์ผู้ใกล้ชิดสนิทสนม ในโอกาสพิเศษ เช่นสถาปนาพระอิสริยยศ หรือฉลองพระชนมายุ"
  ใส่ในบทความเลยครับ --Wedjet (คุย) 08:39, 23 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ใส่แล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:02, 23 กรกฎาคม 2562 (+07)
 7. บางเรื่องควรเขียนสรุปครับ เช่น "ท่านก็ประทับรวมกัน ไม่ได้แบ่งแยก คือวางพระองค์สบายๆ สำหรับเรื่องราชาศัพท์ คนทั่วไปก็ยังใช้ราชาศัพท์กับพระองค์ แต่ไม่ได้เต็มพิธีการนัก และเมื่อกล่าวถึงพระญาติ ก็ไม่ได้ใช้ราชาศัพท์ อย่างเช่น พระนัดดา ก็ใช้ว่า หลานสมเด็จ เป็นต้น" ก็เขียนแค่ว่า ไม่โปรดใช้ราชาศัพท์กับญาติ ก็ได้แล้ว --Wedjet (คุย) 19:56, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ปรับปรุงแล้วครับ--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:55, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  คำประกาศสถาปนาในส่วน เข้ารับราชการฝ่ายใน, พระราชโองการในส่วน ตำแหน่งพระบรมราชินี มีความจำเป็นไหมครับ คือ ถ้ามีแหล่งอ้างอิงวิเคราะห์คำประกาศสถาปนาดังกล่าวจะยกมาเพื่อเป็นหลักสำหรับอภิปรายต่อได้ครับ แต่ถ้าไม่มีก็ควรตัดทิ้งครับ --Wedjet (คุย) 00:28, 16 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  คำประกาศในหัวข้อ ตำแหน่งพระบรมราชินี นั้นอ่านดูแล้วคิดว่าไม่น่าสำคัญอะไรเลยตัดออกแล้วครับ ส่วนในหัวข้อ เข้ารับราชการฝ่ายใน รอยใบลาน (คมกฤช บัวคำ) ได้เขียนไว้ใน เรื่องไม่ลับ...ฉบับวังหลวง ว่า "...ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์จักรี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอินทราณี ที่ตำแหน่งพระสนมเอก ขึ้นเป็น “พระวรราชายาเธอ พระอินทรศักดิ์ศจี” โดยนับเป็นสามัญชนท่านแรกที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมเหสีเทวี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์" ซึ่งในประกาศสถาปนาจะพบว่ารัชกาลที่ 6 ทรงยกตัวอย่างการสถาปนาสมเด็จพระรูปฯ ในรัชกาลที่ 1 "อันพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าตามราชประเพณีที่ได้มีมาในรัชกาลที่ ๑ ซึ่งได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารีนั้นด้วยแล้ว" เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนในการสถาปนาพระอินทราณีขึ้นเป็นเจ้าด้วย เลยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับไม่ควรตัดทิ้ง--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 19:11, 16 กรกฎาคม 2562 (+07)
  เช่นนั้นก็ใส่มาเฉพาะส่วนที่ต้องการสื่อครับ ที่กล่าวถึงอย่างอื่นก็ตัดไปครับ ถ้าเป็นฝรั่งบางทีเขาจะใช้ร้อยแก้วผสมกับ quote ตัดมาเพื่อเน้นความเป็นต้นฉบับครับ --Wedjet (คุย) 21:27, 16 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ตัดบางส่วนออกแล้วครับ คงไว้แต่ส่วนที่อ้างถึงสมเด็จพระรูปฯ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:41, 16 กรกฎาคม 2562 (+07)
 8. ย่อหน้า "ในด้านการทหาร สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ทรงสนพระทัยและมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ... " กับ "ส่วนกิจการเสือป่านั้น สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ขณะมีบรรดาศักดิ์เป็น พระอินทราณี..." (ในส่วน พระกรณียกิจ) ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจหรือเปล่า ถ้าต้องการใส่ยศควรย้ายไปเขียนในส่วน พระเกียรติยศ จะดีกว่า --Wedjet (คุย) 19:58, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวเหมือนกันครับ เพราะว่าการตามเสด็จรัชกาลที่ 6 น่าจะเป็นเพราะตามเสด็จในฐานะพระมเหสี ไม่ใช่ตามเพราะสนพระทัยในการทหารหรือการเสือป่าเป็นพิเศษ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:46, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  เพิ่มเติมครับ ย่อหน้า "เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ" ไม่ค่อยเกี่ยวเหมือนกัน และย่อหน้า "นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีก็ยังโปรดกีฬา" ควรใส่รวมกับ private life อื่น ๆ (คหสต. ถ้าเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหัวข้อ พระราชกรณียกิจ เป็นอย่างอื่นนะครับ เพราะการบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็น "กิจที่พึงทำ, หน้าที่อันพึงทำ" เป็น subjective) --Wedjet (คุย) 23:07, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ความเห็นผม ผมคิดว่าเรื่องนามสกุลถือเป็นพระกรณียกิจน่าจะได้ครับ เพราะในบทความพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้ก็อยู่ในหัวข้อพระราชกรณียกิจ และแสดงให้เห็นว่าพระองค์สนับสนุนพระราชสวามีในการพัฒนาประเทศให้มีอารยะ ส่วนเรื่องกีฬาอาจจะอยู่ในพระจริยวัตรได้ แต่การที่พระองค์สนับสนุนนักกีฬาหญิงนั้นน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าจะเป็นแค่ความสุขส่วนพระองค์ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่หัวข้อพระกรณียกิจ อนึ่งบทความชีวประวัติของพระบรมวงศานุวงศ์นั้น แม้จะไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องมีหัวข้อใดบ้าง แต่ที่เขียนเป็นแนวทางกันมามักจะประกอบไปด้วยหัวข้อพระประวัติ ชีวิตส่วนพระองค์ พระกรณียกิจ พระอนุสรณ์ พระเกียรติยศ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะคงหัวข้อพระกรณียกิจไว้ครับ--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:55, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ถ้าพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามสกุลเอง อย่างนี้จึงจะจัดว่าเป็น "พระราชกรณียกิจ" อย่างที่คุณว่านะครับ ส่วนเรื่อง พระราชกรณียกิจ ในบทความเจ้าอื่น ๆ ส่วนตัวผมคิดว่าควรเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ไม่ใช่สาระของการอภิปรายรอบนี้ --Wedjet (คุย) 00:15, 16 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  "สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีเมื่อครั้งดำรงพระยศ พระบรมราชินี ทรงได้พระราชทานนามสกุลไว้ถึง 9 นามสกุล" ก็ทรงพระราชทานเองนะครับ เรื่องหัวข้อพระราชกรณียกิจ ถ้ามีโอกาสก็อภิปรายกับชุมชนอีกทีก็ได้ครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าควรปรับเปลี่ยน เพราะดูเหมือนว่าบทความเจ้าต่างประเทศนั้นไม่ได้ใส่หัวข้อนี้ เห็นมีแต่บทความเจ้านายไทย--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 19:11, 16 กรกฎาคม 2562 (+07)
 9. (ไม่จำเป็น) ถ้าเปลี่ยนจากหนังสือที่ระลึกงานศพกับราชกิจจานุเบกษาเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจะดีมากครับ --Wedjet (คุย) 19:59, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  หนังสือที่ระลึกงานศพผมตัดออกแล้ว แต่ราชกิจจานุเบกษาผมคิดว่าควรจะคงไว้แล้วเพิ่มแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเข้าไปจะดีกว่าครับ--เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:35, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
 10. (ไม่จำเป็น) แหล่งอ้างอิงที่เป็นเว็บบางแหล่งเข้าถึงไม่ได้แล้ว ถ้าหามาเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนครับ --Wedjet (คุย) 20:03, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ปรับปรุงแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 17:14, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
 11. ส่วน ประชวร และ สิ้นพระชนม์ ยาวเพราะเป็น "น้ำ" ส่วนไหนถ้าไม่เกี่ยวกับชีวประวัติควรตัดทิ้งครับ --Wedjet (คุย) 20:04, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ตัดออกแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 22:01, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ส่วนนี้พยายามตัดประโยคว่า ในหลวงให้ x เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อ y ได้ไหมครับ คิดว่าเขียนให้คล้ายกับบทความ ร. 9 ก็ได้ครับ อยากให้ดูย่อหน้า 2–3 ในส่วน "เสด็จสวรรคต" คือเขียนสรุปใจความแบบนี้ดีครับ --Wedjet (คุย) 00:18, 16 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  แก้ไขแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 14:04, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ยังมีปัญหาอยู่เลยนี่ครับ ถ้าจะใส่ชื่อในหลวงกับราชินี คุณควรจะบอกได้ว่าสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับประวัติอย่างไร ไม่อย่างนั้นก็ตัดออกแล้วบอกกำหนดการพิธีมาก็พอครับ เช่น มีพิธี 1 วันที่ x, พิธี 2 วันที่ y รัฐบาลประกาศไว้อาลัย บลา ๆ ว่าไปครับ --Wedjet (คุย) 17:19, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  แก้ไขแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 21:34, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ย่อหน้า 2 ของส่วนประชวร "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ดร. กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปเยี่ยมพระอาการประชวร" น่าจะสรุปได้ว่า ได้ดอกไม้เยี่ยมจากในหลวงกับพระราชินี ก็พอแล้วครับ --Wedjet (คุย) 14:52, 24 กรกฎาคม 2562 (+07)
  ปรับปรุงแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 00:27, 25 กรกฎาคม 2562 (+07)
 12. ส่วน ลดพระอิสริยยศ ประโยคแรก ๆ มีส่วนที่กล่าวถึงตกพระโลหิต น่าจะเปลี่ยนไปส่วนข้างบนแทน และบางข้อความอย่าง "ซึ่งบัดนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในที่เฉพาะและไม่อาจเผยแพร่ได้ด้วยเหตุผลนานาประการ" ถ้าไม่มีประโยชน์ก็คิดว่าตัดได้ครับ หรือาจแก้เป็น หลักฐานเท่าที่ทราบบอกได้เพียงว่า ... เป็นต้น --Wedjet (คุย) 17:24, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  แก้ไขแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 19:52, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  สองย่อหน้าสุดท้ายในส่วน ลดพระอิสริยยศ น่าจะสรุปได้นะครับ ตอนนี้ดูเน้นพรรณนามากไปหน่อย --Wedjet (คุย) 20:50, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
  รวมกันเป็นย่อหน้าเดียวแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 21:14, 20 กรกฎาคม 2562 (+07)
 13. เรื่องการสรุปใจความสำคัญ (1) Quote ในย่อหน้าที่ 2 ของตกพระโลหิต คิดว่าตัดให้เหลือเฉพาะที่ ร.6 กรรแสงก็ได้ครับ (2) นอกจากนี้ ก่อนที่จะมี quote อยากให้สรุปทุก quote ด้วย เช่น ย่อหน้า "...ข้อ ๔ ต่อไปภายหน้าก็คงจะมีเหตุเรื่องตั้งพระบรมอัษฐิ คือ" ก็เขียนว่า สาเหตุที่ลดยศเพราะทำให้รำคาญ ครับ (3) "ซึ่งก็มีคนทูลถามพระองค์ว่าทำไมทรงเลี้ยงสุนัขพันธุ์ทางแบบนี้ แล้วให้นอนบนตำหนักด้วย ความจริงก็คือ สุนัขพวกนี้แสนรู้ เฝ้าบ้านได้ดี" น่าจะสรุปได้ว่า ที่โปรดเลี้ยงเพราะ aaa ก็พอแล้ว --Wedjet (คุย) 14:52, 24 กรกฎาคม 2562 (+07)
  (1) ตัดออกหมดเลยดีกว่าครับ อ่านดูแล้วไม่มีความสำคัญอะไร (2) เพิ่มสรุปไว้แล้วครับ (3) ปรับปรุงแล้วครับ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 23:46, 24 กรกฎาคม 2562 (+07)
 14. ขอสอบถามความเห็นว่าในกล่องข้อมูลควรแสดงเฉพาะช่วงที่เป็นพระราชินีไหมครับ ส่วนพระวรชายาก็ทำเป็น note เอาก็ได้ --Wedjet (คุย) 23:13, 24 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  คิดว่าตัดออกก็ได้ครับ ตำแหน่งพระวรราชชายาน่าจะมีสมเด็จอินทร์แค่พระองค์เดียว ส่วนสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี หาหลักฐานที่พระองค์ทรงได้รับสถาปนาเป็นพระวรราชชายาไม่เจอ --เอ็ดมัน ^_^ (ສົນທະນາ) 00:50, 25 กรกฎาคม 2562 (+07)
  @พุทธามาตย์: ขอปรึกษาครับ ไม่แน่ใจว่าบทความเจ้านายของวิกิพีเดียภาษาต่างประเทศเขาจะ list พวกยศพวก Queen Mother, Princess consert (หลังพระสวามีสิ้นพระชนม์) ทำนองนี้หรือเปล่า แต่ถึงมี คิดว่ายศ "วรชายา" ควรอยู่ใต้ "พระราชินี" ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าครับ --Wedjet (คุย) 21:15, 25 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ผมเจอในบทความในหมวดมเหสีโชซ็อนอยู่ครับ เช่น Queen Munjeong Queen Jeonghyeon ถ้าเห็นควรให้ตำแหน่งพระบรมราชินีบนอยู่ ก็ตกลงครับ กรณีพระนางรำไพฯ ถึงไม่มีประกาศเฉลิมพระยศเป็นพระวรราชชายา แต่เจอในราชกิจจาฯ ถือเป็นอันใช้ได้ว่าดำรงพระยศนี้จริงครับ --พุทธามาตย์ (คุย) 22:57, 25 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ไม่ได้แย้งว่ามีหรือไม่มียศนะครับ แต่แย้งว่าควรจะใส่ในกล่องหรือเปล่า เพราะอย่างนักการเมืองหรือทหาร ก็ไม่ได้ใส่ประธานกรรมการนั่นนี่เยอะครับ --Wedjet (คุย) 23:02, 25 กรกฎาคม 2562 (ICT)
  ผมชี้แจงข้อสงสัยของคุณเอ็ดมันครับ เพราะเห็นบอกว่า "ตำแหน่งพระวรราชชายาน่าจะมีสมเด็จอินทร์แค่พระองค์เดียว" ส่วนในกล่องผมอยากให้ใส่ เพราะสำคัญขนาดเวลาออกพระนามยังต้องกำกับไว้ท้ายพระนามครับ --พุทธามาตย์ (คุย) 23:15, 25 กรกฎาคม 2562 (ICT)